Læserbrev: Rebild kommunes fremtid

27. oktober 2017
Læserbrev: Rebild kommunes fremtid

.
Af Maybritt Toft Pedersen, Byrådskandidat for den sociale fællesliste.

Valgkampen er i gang og ønskelisten er tilsvarende, om at forbedre Rebild kommune, men noget der går igen hos de fleste politikker, er fokus på vores skoler og velfærd samt udvikling. Det er bestemt også vigtige parameter for en velfungerende kommune.

Men hvor skal økonomien til vores ønsker komme fra? økonomien får vi, hvis vi formår at blive en bedre bosætningskommune og lytter til de behov og ønsker borgere samt vores erhverv har til fremtiden.
Det er ingen raket videnskab at vores velfærd koster, men jeg mener det kan og skal gøres bedre.

Rebild kommune ligger strategisk godt i forhold til motorvej, togforbindelse og kan både nu og i nærmeste fremtid nyde godt af den enorme udvikling der sker i det sydlige Aalborg. Vi har så meget at byde på, hvis vores ressourcer bliver brugt rigtigt.

Rebild kommune skal være mere fremtidsorienteret. Den skal være på forkant med de behov og krav der bliver stillet i forbindelse med bosætning og erhvervsudvikling, således at udvikling og fremdrift i kommunen sker i takt med at økonomi og fornuft følges ad.

Vi må tænke anderledes og i stedet for at tro, at man ved hvad der gør Rebild kommune attraktiv, så bør man lytte til borgerne eks. kommunens infrastruktur er nærmest ikke eksisterende, vores unge mennesker kan ikke komme til og fra bla Gymnasiet og 10 kl. centeret i Støvring, der er kun begrænsede muligheder, som ikke er afstemt med de unges behov. De ældre kan ikke komme til borgerservicecentrene uden det tager en halv dag. Ganske vist bidrager Rebild kommune hvert år, med en sum penge til Nordjyllands Trafikselskab, så vi kan gøre brug af offentlige transportmidler. Men får vi noget for pengene, udover at busruterne bliver skåret ned i afgange hvert år. Er det udvikling?

Når borgere ønsker at købe en byggegrund eller jord af kommunen, er det så meningen at man som potentiel køber, skal bruge mellem 8 måneder og 1,5 år på at få sagen belyst, om det er muligt at bygge på jorden eller købe den. Er det udvikling?

Med det samfund vi har i dag, så har vi som borger rigtig mange valg og vi ønsker ikke at bruge unødig tid og ressourcer på langsom sagsbehandlingstid. Vi finder andre alternativer/kommuner der kan opfylde vores krav og behov når vi ønsker det.

Lad os lære af hvad der gør Rebild kommune til Nordjyllands erhvervskommune, hvad er det man gør så godt for erhvervet. Drag parraller (de findes) og bliv en attraktiv bosætningskommune.
Overlæggeren skal hæves, vi har brug for både et godt erhvervsliv og bosætning, ikke kun centralt i Støvring, men også i kommunens yderområder.

For vores yderområder er der lavet gode initiativer i form af klyngesamarbejdet som understøttes af Rebild kommune, men mange frivillige har allerede vist, at det er muligt at udvikle de små samfund: bla. har Bælum opført et butikshus, Blenstrup har samlet penge til en multibane som understøtter byens øvrige institutioner, Aarestrup har lavet et stort frivilligt arbejde så tilblivelsen af et multihus kan blive en realitet og mange andre gode projekter rundt om i kommunen, som gør vores yderområder attraktive.

Men hvad hjælper det, hvis ikke grundstenen, som er vores kommune, ikke er tidssvarende og vores skoler og foreningsliv samt byudvikling bliver nedprioriteret fra kommunens side, pga. manglende handlekraft og dermed også økonomi.

Der er åbent for kommentarer allernederst på siden.

Rebild og omegn

Se flere artikler