Læserbrev: Rebild kommune i øjenhøjde

23. oktober 2017
Læserbrev: Rebild kommune i øjenhøjde

.
Af Jeanette Sagan
Det Konservative Folkeparti
Rebild Kommune
Næstformand Sundhedsudvalget
Medlem Børne- og Ungdomsudvalget

Når borgere henvender sig til Rebild Kommune, så gør de det oftest, fordi de har brug for råd, hjælp og vejledning.

Det er afgørende, at de politiske rammer er så tilstrækkelig vide, at der kan handles konstruktivt i mødet med borgerne.

Regler og retningslinier kommer vi aldrig helt udenom, men vi skal sørge for, at de ikke bliver en barriere for, at der kan handles ordentlig og etisk forsvarligt på borgernes henvendelser.

Vi skal politisk skabe plads og mulighed for, at medarbejderne i Rebild Kommune kan fremme den dialogbaserede tilgang til borgerne, så den sunde fornuft får sin berettigelse.

At borgerne skal føle sig bedre oplyst og bedre hjulpet, end før deres kontakt til Rebild Kommune, skal være en selvfølge, anset om vi er i stand til at hjælpe direkte, eller vi må anvise til en anden instans.

Mit fokus internt i organisationen, Rebild Kommune, vil derfor fortsat være, at afbureaukratisere og fremme den positive dialog med borgerne.
Det er for borgernes skyld, vi er der. Og derfor skal vi kunne handle og reagere, på det vi ser.

Der er åbent for kommentarer allernederst på siden.

Rebild og omegn

Se flere artikler