LÆSERBREV: Ny aftale fører til mere privatisering på børneområdet

29. juni 2017
LÆSERBREV: Ny aftale fører til mere privatisering på børneområdet

.
AF Bente Vandborg, Sejlstrup Hedevej 4, 9520 Skørping
Byrådskandidat for Enhedslisten Rebild

Enhedslisten Rebild finder det ærgerligt, at regeringens ideologiske felttog mod den offentlige sektor bliver en del af dagtilbudsforliget. Ekstra ærgerligt fordi aftalen også indeholder udmærkede uddannelsesinitiativer og ændringer i arbejdet med pædagogiske læreplaner.

Vi finder det uforståeligt, at børn der passes hos private børnepassere i fremtiden ikke omfattes af dagtilbudslovens læreplaner. Uforståeligt fordi ét centralt element i aftalen er en ny styrket pædagogisk læreplan. Grotesk, at der ikke stilles krav til den pædagogiske kvalitet, hos private børnepassere. Øget liberalisering har åbenbart været vigtigere end børnenes tarv.

En ny informationsportal skal hjælpe forældrene med informationer om de forskellige dagtilbud. Undervejs i processen har Enhedslisten har flere gange foreslået regeringen, at der laves en institutionsopdelt normeringsopgørelse, så forældrene kan se, hvordan normeringer og gruppestørrelser er i den enkelte institution. Det forslag har regeringen afvist. Men ærlig talt, hvad skal forældrene bruge en ny informationsportal til, hvis de alligevel ikke kan finde oplysninger om antallet af børn i grupperne, eller hvordan institutionerne er normeret?

Dårligt at Socialdemokratiet og Radikale Venstre valgte at støtte regeringen. Har de to partier virkelig ikke større ambitioner på børnene vegne.

Forlig får Enhedslisten Rebild til at stille følgende spørgsmål til forvaltningen i Rebild Kommune:

· På hvilken måde vil regeringens forlig påvirke det pædagogiske tilsyn med private børnepassere i Rebild Kommune? Garanterer Rebild Kommune fremover, at det pædagogiske tilsynet med private børnepassere mindst stiller samme krav til pædagogisk kvalitet, som kommunens dagtilbud?

· Omkring børnehavernes information til forældre. Oplyser Rebild Kommune i dag forældre i dagpasningstilbud om normeringer og gruppestørrelser på den enkelte institution?

Rebild og omegn

Se flere artikler