Læserbrev: Mindre rengøring og risiko for dårlige tænder

14. september 2017
Læserbrev: Mindre rengøring og risiko for dårlige tænder

.
Af Stig Jonstrup Pedersen
Ottrup Bakker 14
9520 Skørping

Rebild Kommune skal som det ser ud nu – spare ca. 18 mio. kr. på næste års budget. Vanen tro har man bedt de forskellige udvalg om den sædvanlige salami-spare-øvelse, hvorfor intet er for småt.

Et udvalg foreslår blandt andet at spare 30.000 kr. på vedligehold af vejtræer og i stedet fjerne dem. Så er det jo godt, at der står to nye rådhuse samt et tredje, der er gennemrenoveret, så rammerne for at tænke besparelserne igennem, er i orden.

Vejtræer er imidlertid en ting, og der kan naturligvis være trafiksikkerhed forbundet med det, men omvendt; vejtræer pynter i reglen mere end de mindsker sikkerheden.

Noget andet er serviceforringelser på en lang række kommunale kerneområder, der i sidste ende kan koste kommunekassen dyrt.
Eksempelvis er et forslag at spare 1,7 mio.kr, på rengøringen blandt ældre i eget hjem. I stedet for rengøring hver anden uge, skal der kun gøres rent hver tredje uge.

Frontpersonalet i henholdsvis Job- og Borgerservice samt Udbetalingen skal fremover have to ugentlige lukkedage samt en times telefontid dagligt for borgerhenvendelser.

Dette for at få en mere effektiv arbejdstilrettelæggelse, da medarbejderne derved undgår forstyrrelser under deres administrative arbejdsdage, som der står i forslaget.

Så er det da godt, de får noget ud af deres fysiske arbejdspladser på de nye rådhuse, når man så oven i købet kan spare 200.000 kr.om året ved at begrænse den direkte borgerservice og i stedet bruge tiden på administration og bureaukrati.

I Rebild Kommune går der ca. 16 måneder mellem forebyggende besøg hos den kommunale børnetandpleje, mens langt de fleste kommune nøjes med 12 måneder.

Her ønsker Rebild Kommune at øge frekvensen yderligere for at spare 150.000 kr. årligt.

Dette til trods for, at det med forslaget kan det blive problematisk at leve op til Sundhedsstyrelsens faglige retningslinjer. ()Konsekvensen vil være, at børnene får flere huller i tænderne og dermed behov for flere behandlinger.

Teksten i citationstegn er forslagsstillernes egen udlægning af en besparelse på 150.000 kr.om året. Gad vide, hvor mange (mere velstillede) forældre, der allerede nu køber sig til ekstra tilsyn? Og gad vide, hvor mange børn, der må døje ekstra meget med huller i tænderne, fordi man regner med, at det kommunale børnetandpleje er alt rigeligt?
Der er også planer om at skære i det kommunale tilsyn med private dagplejer.
Det til trods for, at det vurderes, at tilsynet, ud fra de ændringer, der allerede er foretaget, ligger på et passende niveau og med den risiko, at reduktionen kan mindske muligheden for at spotte udfordringer og udviklingspotentialer ude i de enkelte tilbud, hvilket i værste fald kan få negative konsekvenser for børnenes trivsel og udvikling samt forældrenes tilfredshed.
Fortjeneste: 600.000 kr. om året.

Vel vidende, det sikkert er et tungt ansvar som politiker at skulle finde de fornødne besparelser, når man gennem de sidste fire år har brugt millioner af kroner på nye rådhuse, mange fratrædelser og (politiske) fyringer m.m. (og ikke et ord om de seneste to i Terndrup,) kan jeg dog pege på to sparemuligheder. Ved det ikke er meget, men alt tæller tilsyneladende.

Forslag 1: Rebild Kommune har de seneste år støttet mountainbike-løbet Red Bulls rævejagt i Rebild Bakker med 75.000 kr. om året Når man vil skabe et sundt liv i en sund kommune, er det ikke lige sådan et produkt og arrangement, man bør støtte:

Forslag 2: I indeværende budget er der en talentudviklingspulje på 120.000 kr. I Rebild Kommune tror vi på, at talentudvikling skal ses i et holistisk-økologisk perspektiv… Puljens fokus er på talentudvikling indenfor sport og idræt, men puljen kan også være relevant for andre.
Javel ja.

Tager man de 120.000 kr. og stopper tilskuddet til Red Bull, behøver man stort set ikke yderligere forringelser af den kommunale tandpleje.
Og bruger man i det hele taget en mere holistisk (den behøves ikke være økologisk) tilgang til besparelserne frem for den sædvanlige salamimetode, hvor udvalgene slås for deres egne budgetter, kunne man sikkert nå endnu længere.

Men det er selvfølgelig kommunalt valgår, hvor der er råd til alt, men intet mod til at prioritere.

Der er åbent for kommentarer allernederst på siden

Rebild og omegn

Se flere artikler