Læserbrev: Mere tid til børnene!

1. november 2017
Læserbrev: Mere tid til børnene!

.
Af Jeppe Ugilt Hansen
Byrådsmedlem og kandidat for Venstre

En stor årlig analyse om daginstitutionernes hverdag skønner, at kun 51% af medarbejdernes arbejdstid anvendes med børnene ALTSÅ KUN CIRKA HALVDELEN AF ARBEJDSTIDEN BRUGES PÅ DIREKTE SAMVÆR MED BØRNENE!

Tallet er et skøn på landsplan og er dermed ikke nødvendigvis fuldstændig retvisende for Rebild Kommune. Det ændrer dog ikke ved min pointe, nemlig at vi som politikere både lokalt og på landsplan i langt højere grad skal have fokus på kerneopgaver og på at mindske meningsløst bureaukrati. For det er jo ikke pædagogernes skyld, at dokumentationskrav og andet papirarbejde hele tiden øges det er politikernes ansvar. I samme rapport er der nogle ret iøjnefaldende tal, der viser, hvor meget mere tid der bruges på administrative opgaver, dokumentation m.m. og det er skræmmende!

Når vi taler daginstitutioner handler det næsten altid om normeringer. I budget 2018 afsatte vi ekstra penge til området, men vi ligger stadig lavt i Rebild Kommune ift. andre kommuner, og det skal vi selvfølgelig have fokus på. Men flere normeringer er egentlig ikke et mål i sig selv målet er bedre tid til børnene! Et middel til at opnå det – udover bedre normeringer – er at mindske bureaukratiet og på den måde skabe mere tid til børnene.
Om det så kun er fem eller ti procent mere, vi kan ændre lokalpolitisk, så skal vi gøre det og så må vi presse kollegaerne på Christiansborg til at sætte hælene i over for mere nytteløst bureaukrati! Tænk hvis en tømrer kun brugte halvdelen af sin arbejdstid på tømrerarbejde..

Analysen, der henvises til, er udarbejdet af Bureau2000 for FOA.

Der er åbent for kommentarer allernederst på siden.

Rebild og omegn

Se flere artikler