Læserbrev: MeNaTeket har fortjent al mulig støtte

13. september 2017
Læserbrev: MeNaTeket har fortjent al mulig støtte

.
Af byrådskandidat for Venstre Anette Hovesen, Støvring

Jeg er imponeret. Virkelig imponeret over det projekt, som lokale ildsjæle i Øster Hornum har lavet omkring MeNaTeket. Det er så godt, at jeg får helt ondt i maven, hvis ikke det støttes med de 12 millioner, som projektgruppen har søgt Rebild Kommune om.

Der er lagt op til, at tilskuddet kan fordeles over 3 budgetår med byggestart i 2019 og med den store udgift i hhv. 2019 og 2020. Projektet i sin helhed har et budget på 30 millioner, så de resterende 18 millioner søges hjem via fundraising, sponsorlån samt lån hos Rebild Kommune på 10 millioner (er et lån med kommunegaranti, og afdrag og renter er indregnet i driftsudgifterne i det udarbejdede budget for projektet).

Det er virkelig et gennemarbejdet projekt, og det mærkes tydeligt, at vi har med nogle ildsjæle at gøre, som virkelig brænder for det, og som ved, hvad de har med at gøre. Intet er overladt til tilfældighederne.
MeNaTeket er et bud på en moderne idrætshal, hvor man både kan få pulsen op og ned. Hvor stedet og aktivitetstilbuddene appellerer både til de, som er vant til at være fysisk aktive i deres fritid, men også rækker ud til de grupper af mennesker, som af forskellige grunde har brug for en hånd for at få et liv med øget fysisk aktivitet.

Etablering af tidssvarende gymnastik faciliteter er en del af projektet. Og det er der hårdt brug for. Øster Hornum Gymnastik afdeling, har markeret sig med vækst både i forhold til bredde- og opvisningsgymnastikken inden for DGI regi gennem de sidste 10 år. Men også i synergi hermed gennem de seneste 3 – 4 år har foreningen udviklet konkurrence gymnastikken i Gym Danmark regi med særligt fokus på Tumbling.

Samtidig bedres ved udbygningen også forholdene for fodboldafdelingen, som gennem flere år har haft godt tag i både børn og unge – inkl. pigerne. De har brug forbedrede forhold og adgang til at udbygge indendørs fodboldspillet i vintersæsonen.

Øster Hornum hallen har allerede nu store pladsproblemer.
Ønsker fra gymnastik- og idrætsforening i Øster Hornum om aktiviteter i både sidste og denne sæson – har Øster Hornum Hallen været nødt til at sige nej til pga. plads mangel.

Allerede nu ville MeNaTekets både gamle hals store hallokale og den nye hals spring faciliteter blive booket fra mandag til fredag fra 16.00-21.30, hvis multihallen stod klar. Samtidig ville eksempelvis LOF kunne få flere muligheder for at lave aktiviteter for den voksne del af befolkningen både de erhvervsaktive i børnefamilier, 40+ og seniorer.

MeNaTeket vil være:
A. Et Center for gymnastik i Rebild kommune både bredde (DGI)- konkurrence- og talentgymnastik (Gym Danmark) og i nærmeste fremtid sportsakademi i samarbejde med Støvring gymnasium og uddannelser i Ålborg indenfor Tumbling og trampolinspring.
Alt dette er et faktum allerede, men faciliteterne er slet ikke tidssvarende.

B. Et Multiaktivitetshus med sport og motion for børn og voksne, både indenfor de organiserede (f.eks. idrætsforening, fitnessforening, LOF) og de uorganiserede grupper (rulleskøjteløbere, E sport, træning v Åben hal og Åben bassin tiderne) med særligt fokus på også at have aktivitetstilbud til småbørns familierne og den voksne del af befolkningen.

C. Et sted der rækker ud til de mennesker, som har brug for en særlig udstrakt hånd for at få et aktivt og sundt liv. F.eks. ved genoptræning efter sygdom og skader. Men også med mulighed for behandlere at leje sig ind på time basis i de fleksible rum. Eller at blive koblet på de forløb, der oprettes for denne type borgere via LOF og andre aktører.

D. Et sted med mulighed for en særlig synergi mellem aktiviteter i naturen og aktiviteter indendørs. F.eks. i forhold til særligt tilrettelagt forløb for firmaer, eller sygemeldte stress-ramte, skolebørn og turist aktiviteter.

I MeNaTeket er der indarbejdet multifunktionalitet (mange aktiviteter på en gang) sammen med fleksibilitet (muligheden for omstilling mellem aktiviteter i bygningen) samt Det store frivillige apparat, der stiller op fra dag 1 og udbyder aktiviteterne.
Det gør MeNaTeket til noget særligt – et projekt der vil sætte Rebild kommune på landkortet.

Indenfor gymnastik verdenen ved man, at gymnastik i Øster Hornum er noget særligt fra andre steder i kommunen og denne del af Himmerland. Jeg selv er dybt imponeret af planerne om det nye springcenter, som der i den grad er brug for. Øster Hornum har fået en fantastisk gymnastikafdeling op at stå i gennem de senere år – drevet af ildsjæle og meget meget dygtige gymnastik folk – og det kan vokse sig endnu større, hvis de rette rammer er tilstede. Allerede nu trækker de gymnaster langvejsfra pga. deres professionalitet omkring gymnastikken – det er sejt – og det må vi i Rebild Kommune støtte op om og være stolte af

Der kan tilføjes kommentarer allernederst på siden.

Rebild og omegn

Se flere artikler