Læserbrev: Lige muligheder i Folkeskolen

20. oktober 2017
Læserbrev: Lige muligheder i Folkeskolen

.
Af Maybritt Toft Pedersen, byrådskandidat for Den sociale fællesliste.

Men hvilke rammer tilbyder Rebild kommune vores folkeskoler ?

På de netop omdiskuterede budget forhandlinger, som mange spændte har fulgt med i, især pædagoger og skolelærer. Så er det heller ikke denne gang særlig opløftende læsning.

Der skal afsættes flere penge til kommunens folkeskoler. Det vores børns fremtid det handler om og et alt for vigtigt område, til blot forsat at ignorere det.

Der er 9 års obligatorisk skolegang i Danmark, og på de 9 år skal basale færdigheder grundlægges både faglig og socialt hos vores børn.

Derfor er det altafgørende at der sikres lige vilkår uanset hvor i kommunen børnene bor. Rebild kommune er i øvrigt en af de kommuner der bruger færrest penge på skoleområdet i hele Danmark.

Der må gerne sættes krav, så der kan opretholdes en standard på vores skoler som vi kan være bekendt overfor både elever, forældre samt medarbejdere.

Vi har ikke længere brug for tomme løfter, vi har brug for handling.
Vores folkeskoler skal tilføres økonomi, længere er den ikke.

Vi har nået smertegrænsen for hvad en skole kan drives for i vores yderområder, med 3 skolesøgende børn ved jeg hvad en sund økonomi betyder for vores folkeskoler og vores børns læring.

Det er ikke rimeligt at Lærerne må bede om forældre hjælp til kørsel, hvis vores børn skal på udflugt.

Det er ikke rimeligt at nogen steder kan eleverne komme på den årlige lejertur, mens man på andre skoler ikke kan.

Det er ikke rimeligt at der på nogen skoler er 1 lærer til 3 klasser, fordi der ikke er råd til vikardækning

Vi har henover sommeren set eksempler på hvor vigtigt det er, at sikre gode forhold på skolerne i de små samfund.

Er vores skoler fornuftig drevet kan vi godt tiltrække nye og kommende børnefamilier til vores kommune. Det viser alle undersøgelser.
Som forældre vil man kun sine børn det bedste og at de skal blive så dygtige de kan. Men det kræver en god folkeskole.

Der er åbent for kommentarer allernederst på siden.

Rebild og omegn

Se flere artikler