Læserbrev: Klippekort – men under præcis samme kriterier, tak

13. september 2017
Læserbrev: Klippekort – men under præcis samme kriterier, tak

.
Af Allan Busk
Spidskandidat Den Sociale Fællesliste Rebild

På Byrådsmødet i Juni rejste vi, Den Sociale Fællesliste sagen om klippekort for hjemmeboende ældre. Det blev fjernet sidste år ved budgettet da man her postulerede at ikke ret mange borgere gjorde brug af det.

Det viste sig ikke at holde stik, og at faktisk mange hjemmeboende ældre brugte ordningen. Derfor rejste vi straks sagen og ønskede ordningen genindført for de ældre der har valgt at blive længst muligt i egen bolig.

Vi fik flertal for vores forslag om genindførslen hvilket vi selvfølgelig er glade for og takker vores byrådskollegaer for.

Ordningen er hermed genindført med start den 15. august og flere hjemmeboende ældre har allerede været i kontakt med forvaltningen om de ønsker om ekstra rengøring, ture i brugsen, til frisør og hvad klippekortet ellers kan bruges til

Vi får så i dag oplyst at ældre som i den tidligere ordning ikke havde problemer med visiteringen pludseligt ikke længere kan få det genindført grundet for lidt visiteret timer. Skulle du være en af dem, eller pårørende til en der har fået afslag så hører vi rigtigt gerne fra jer. I vores indstilling var det ment som under præcist samme kriterier som inden man fratog de hjemmeboende ældre deres klippekort.

Vi mener nemlig ikke at kommunens ældre der har valgt at blive i egen bolig skal stilles ringere end andre.

Rebild og omegn

Se flere artikler