Læserbrev: Ingen kan ødelægge et samfund så effektivt, som politikere!

13. november 2017
Læserbrev: Ingen kan ødelægge et samfund så effektivt, som politikere!

.
Birgitte Wilsted Simonsen, Kandidat til Kommunevalget 2017 for de Konservative.

Tiden nærmer sig for kommunalvalget. Som en ny kandidat for de Konservative har det været en spændende oplevelse at blive en del af det politiske liv. Borgermøder, læserbreve, gadekampagner samt diskussioner med venner og bekendte har givet mange input.

De fleste input har været positive, enkelte har været negative i forhold til, at jeg vil komme til at spilde min tid, men en af de input, der har givet mest stof til eftertanke var en lidt hård bemærkning på facebook om, at Ingen kan ødelægge et samfund så effektiv, som politikere!.

Jeg er overbevist om, at politikerne i Rebild Kommune ikke har ødelagt kommunen i de cirka 10 år, der er gået siden kommunesammenlægningen, og jeg håber, at jeg kan forsætte i dette arbejde, således at jeg som lokalpolitiker kan arbejde for at samfundet bliver forandret til noget bedre. Blandt de ting jeg gerne frem over vil fokusere på er:

Jeg vil arbejde for fokus på børn og unge. Vi skal have et skolesystem, der uddanner vores børn bedst muligt både fagligt og menneskeligt. Der skal fokus på dem, hvor skolen er lidt svær, det både være dem som ikke er så bogligt stærke eller som har specielle behov. Vi skal fokusere på sårbare og udsatte børn og unge, således de kan have en opvækst i trygge rammer.

Jeg vil arbejde for, at vi i Rebild Kommune passer på vores enestående natur. Der skal være plads til aktivitet, men vi skal også sikre plads til uberørt natur med stor artsrigdom. Et område vi som politikere specielt skal fokusere mod, er en sikring af vores drikkevandsområder. Skovplantning på en del af disse områder vil kunne åbne op for nye naturmæssige tiltag.

Jeg vil arbejde for øget fokus på de frivillige foreninger i kommunen. De mange foreninger er et vigtigt aktiv for borgere i alle aldre, og har stor betydning for lokalsamfundene. En fodboldklub, en spejdergruppe eller noget tredje i et lokalsamfund er med at skabe samhørighed, og derfor skal vi støtte op om foreningsarbejdet.

Jeg vil arbejde for at kommunens ældre medborgere ud over den grundlæggende pleje, også tilbydes aktivering og oplevelser i deres dagligdag. Samtidig skal arbejdes for flere ældrevenlige boliger i kommunen, således at de ældre også får større mulighed for bosætningsformer.

Jeg håber, at ovenstående kan være med til at bidrage med noget positivt for hele Rebild Kommune, således at jeg forhåbentlig næste gang får at vide, at politikere ikke ødelægger men forbedrer samfundet.

Der er åbent for kommentarer allernederst på siden.

Rebild og omegn

Se flere artikler