Læserbrev: Hvad optager dig til kommunalvalget?

16. oktober 2017
Læserbrev: Hvad optager dig til kommunalvalget?

.
Af Anna Oosterhof
Byrådskandidat Venstre KV17

Den samlede valgdeltagelse ved kommunalvalgene har de sidste mange år ligget på omkring 70 %.

Det er især bekymrende, at mange under 40 år ikke har lyst til at afgive deres stemme, fordi de ikke gider (Jysk Analyse, oktober 2017). Jeg tror, at en af grundene er, at det ikke altid står helt klart, hvilken indflydelse kommunalpolitik har på vores dagligdag. Hvad laver en kommune? Er der en reel indflydelse når jeg stemmer?

I virkeligheden er det ret så enkelt: En kommune styrer en meget stor del af den offentlige service som skoler og ældrepleje. Desuden har kommuner ret frie hænder til at prioritere og projektere fysisk planlægning og offentligt byggeri.

Hvor skal udviklingen ske i den næste byrådsperiode i Rebild Kommune?
Langt hen ad vejen er der allerede godt gang i en positiv udvikling i Rebild Kommune. Takket være en god økonomi og en god geografi der er med til at gøre området attraktiv at bosætte sig i.

Jeg vil generelt arbejde for en liberal dagsorden herunder et familieliv med valgfrihed. Familien skal have frihed til selv at vælge de muligheder der er bedst for dem. Frit skolevalg findes heldigvis allerede. Vi kan frit vælge mellem folkeskolen eller en af kommunes tre frie grundskoler. Uanset hvad, skal vi fortsat stille krav til vores folkeskoler og satser på en høj faglig kvalitet, en høj trivsel og en lav klassekvotient.

I Støvring skal der være endnu mere sammenhæng mellem den positive befolkningstilvækst og skolekapaciteten. Desuden skal vi huske, at flere penge ikke nødvendigvis betyder bedre kvalitet.

På ældreområdet vil jeg kæmpe for at styrke de ældres frie valg. Mange af vores ældre er meget mere friske i forhold til for blot et par årtier siden. De ældre vil selv have ret til selv at bestemme. Derfor vil jeg arbejde for at skabe bedre muligheder for netop selv at vælge hvem der skal levere hjemmesygepleje, madservice, plejehjemsplads osv.

Selvbestemmelse giver livskvalitet. Og livskvalitet er med til at bidrage til en bedre sundhed.

Der er åbent for kommentarer allernederst på siden

Rebild og omegn

Se flere artikler