LÆSERBREV: Guld og Grønne skove

7. oktober 2017
LÆSERBREV: Guld og Grønne skove

.
Af Kandidat for socialdemokratiet til kommunalbestyrelsen i Rebild Kommune Poul Erik Nørnberg Ved Bjerget 39 9530 Støvring

Sikkert med de bedste intentioner, sådan var det også til sidste kommunalvalg, men langt fra alle løfter er blevet indfriet og hvad er egentligt det bedste for Rebild Kommune?

Det handler om fællesskabet, om hvordan den kommende kommunalbestyrelse i et bredt samarbejde på tværs af de politiske partier og overbevisninger, får løftet sig op i helikopteren. Hvordan de kommende politikere ud fra alle de gode intentioner og borgerens ønsker får dannet sig et overblik på borgernes ønsker, visioner og fælles værdier som skal bringe Rebild Kommune videre. Det handler om ordentlighed, om at sætte gode rammer og vise tillid til de ansatte.

Rebild Kommune er en god kommune. Med rammerne og viljen til det brede samarbejde har fællesskabet et stort potentiale. Med stor tilflytning og vækst i byerne skabes der gode muligheder for at realisere ønsker og planer på et højt niveau, men det er vigtigt at der bliver udvist rettidig omhu.

Den som går i andres fodspor kommer aldrig foran lyder et indiansk ordsprog.

Fremtiden kalder på forandring og fordrer nye løsninger, hvor man på tværs af ideologier og egne ambitioner finder sammen i et fællesskab og med viljen til at gøre en forskel leverer en indsats til gavn for hele Rebild Kommune. Det er mit håb at der efter valget kan findes et flertal for at forandre fremtiden og fremfor løfter om guld og grønne skove alle vil stå sammen om at styrke Rebild Kommune.

Der er åbent for kommentarer allernederst på siden.

Rebild og omegn

Se flere artikler