Læserbrev: Frivillige er frivillige

5. november 2017
Læserbrev: Frivillige er frivillige

.
Jeanette Sagan
Byrådsmedlem Rebild Kommune

I Sundhedsudvalget i Rebild Kommune er den frivillige indsats jævnlig til debat, og har været det gennem en længere periode. Og det er positivt, for det er et signal om, at udvalget har fokus på, at der er vigtige opgaver på området, der skal sikres. Ikke mindst efter det senest vedtagne budget.

Sundhedsudvalget skal finde sig til rette i en ny økonomisk ramme for det frivillige område, og min holdning er, at de indsatser, som er igangsat, og fungerer rigtig godt og tæt på borgerne, – de skal sikres fremadrettet. Jeg ser helst, at vi kunne blive enige om en løsning, der kunne holde området helt skadesløs.

Det er så livsbekræftende aktiviteter, der er iværksat for ældre og sygdomsramte borgere, såvel som for borgere ramt af ensomhed, og jeg mener, at vi ville blive et fattigt samfund, hvis vi ikke politisk sætter rammerne, så disse initiativer kan fortsætte.

For mig er opmærksomheden ligeledes skærpet på, at de frivillige er, og skal have lov til at forblive frivillige, for vi må ikke glemme, at indsatsen lever af lyst.

Derfor skal den også værdsættes og betragtes som et ekstra gode, der kan forsøde tilværelsen for os alle, og derfor må de frivilliges bidrag aldrig komme til at sygne hen af pligt.

Jeg mener, at der er grund til at lytte alvorligt til, hvad de frivillige egentlig fortæller, at de har brug for, at vi handler på politisk.
Jeg vil arbejde for at fremtidssikre den frivillige indsats, så netop de frivillige, og ikke mindst borgerne som de rent faktisk repræsenterer, skal opleve, at deres ønsker og behov bliver hørt, og ikke mindst, kommes i møde.

Og jeg ser rigtig gerne, at det kommer til at ske i et tættere samarbejde med Ældreråd, frivilligråd og de fungerende bruger- og pårørende råd rundt i Rebild Kommune.

For det er min holdning, at de bedste resultater skabes i samspil og dialog.

Der er åbent for kommentarer allernederst på siden.

Rebild og omegn

Se flere artikler