Læserbrev: Et spadestik dybere!

2. oktober 2017
Læserbrev: Et spadestik dybere!
Foto: Michael Koch skoleleder p sk¯rping skole

.
Af Peter Hansen, Sætervej 19, 9520 Skørping
Byrådskandidat for Socialdemokratiet i Rebild Kommune.

Kommunalvalget nærmer sig, og derfor tager det også til med læserbreve i de lokale medier. De er fulde af gode ideer og intentioner, og der bliver bl.a. skrevet om kapacitetsudfordringer, helhedsplaner, udvikling, lokale arbejdspladser, skoler, kulturhuse, fællesskab, frihed og bedre rammer. Tilsyneladende er der stor enighed om, hvad der er vigtigt for Rebild Kommune lige nu.
Sådan var det også ved sidste valg. Derfor er der al mulig grund til, at vi denne gang gør en ekstra indsats for at gøre den tilsyneladende enighed til et godt udgangspunkt efter valget. Vi må et spadestik dybere!

Samfundets nuværende og kommende udfordringer kalder på sammenhold og fællesskab, hvis vi vil lykkes med opgaven. Vi må finde sammen som mennesker, hvis vi skal gøre noget ved verdens udfordringer lokalt, nationalt og globalt. Vi skal gå forrest, fordi vi er de privilegerede. Hvis vi ikke gør, hvem skal så? Vi skal have modet til at sætte os ud over partitilhørsforhold og sammen med andre finde løsninger, der kan løfte os alle i Rebild Kommune. Løsninger som ikke kun er gode for den enkelte, men for hele fællesskabet.

Det forudsætter tillid og ærlighed. Det kræver, at vi tør gå det spadestik dybere og være åbne i forhold til, hvad det er, der driver os. Hvad er det for værdier, som vi står for? Er de centreret omkring os selv som individer og egne personlige ambitioner? Eller har de mere tyngde og er drevet af ønsket om at gøre en forskel i en større sags tjeneste. Svarene på de spørgsmål er for mig langt mere interessante end alle de flotte og lovende overskrifter i læserbrevene.

Vi kan ikke løse vores problemer ved at tænke på samme måde, som da vi skabte dem, lyder et af Albert Einsteins citater. Med inspiration fra det vil jeg med mit politiske arbejde forsøge at finde nye veje og løsninger på de udfordringer, som Rebild Kommune har nu og i fremtiden. Det kan Socialdemokratiet og jeg ikke alene, så derfor vil jeg søge det brede samarbejde sammen med andre, som også tør sætte sig ud over partitilhørsforhold og gå et spadestik dybere, fordi vi alle er optagede af at gøre en forskel i en større sags tjeneste.

Der er åbent for kommentarer allernederst på siden.

Rebild og omegn

Se flere artikler