Læserbrev: Et Rebild i balance

12. november 2017
Læserbrev: Et Rebild i balance

.
Jeppe Ugilt Hansen
Byrådsmedlem og kandidat for Venstre

Også i denne valgkamp er balancen mellem land og by på dagsordenen hos mange partier. Det er efter min mening helt i orden det er naturligt at have særligt fokus på sit lokalområde, så længe man er nuanceret og ikke glemmer helheden. I et læserbrev slår Mads Holm Danielsen (C) et slag for Støvring. Bl.a. nævnes der kapacitetsudfordringer på børneområdet, hvor han har ret i, at det siddende byråd har været på bagkant.

Men her stopper min enighed også, for så anfører MHD, at der gennem de sidste to perioder er brugt mange ressourcer på nye investeringer i de mindre byer, og nu er tiden kommet til Støvring By, og læserbrevet slutter af med, at den nuværende kommunalbestyrelse ikke har den opfattelse.

Jeg medgiver gerne, at der i denne byrådsperiode har været mere fokus på at investere i hele Rebild Kommune end tidligere og det er jeg glad og stolt over at have været med til. Men at signalere at Støvring er nedprioriteret er simpelthen løgn.

I denne periode er der også investeret store beløb i Støvring. Et nyt bibliotek, et nyt ungdomshus, kunstgræsbane, motionscenter bare for at nævne nogle ting. I det netop vedtagne budget (2018-21), er der bl.a. sat penge af til to nye daginstitutioner (30mio), skolekapacitet (24mio), svømmehal (ekstra 1,5mio), vej Støvring Ådale, (11mio), Klemholmbro (30mio), Ny Nibevej (30mio), ny skydebane (jordkøbskonto + 1mio), Stubhuset (2mio).

Med andre ord så bærer investeringsoversigten for de næste fire år voldsomt præg af Støvrings udvikling. En udvikling vi i Venstre meget gerne vil understøtte. Jeg kan garantere, at Venstre i den kommende periode vil arbejde for at skabe et Rebild i endnu bedre balance. Det betyder selvfølgelig i høj grad udvikling og investering i Støvring, men også i resten af kommunen.
Og vi er klar til at hæve investeringsrammen for at kunne opfylde det.

Der er åbent for kommentarer allernederst på siden.

Rebild og omegn

Se flere artikler