LÆSERBREV: Et godt skolesystem er, når alle har haft en god tid i skolen

29. oktober 2017
LÆSERBREV: Et godt skolesystem er, når alle har haft en god tid i skolen

.
AF Birgitte Wilsted Simonsen, Tranebærvej 48, Støvring. Kandidat til Kommunevalget 2017 i Rebild for de Konservative.

Punktet lyder “Et skolesystem, der sikrer vores børn og unge den bedst mulige uddannelse. Samtidig skal skole og fritid adskilles”.

Det er for mig en naturlighed, at vi gennem vores skolesystem skal prøver at kvalificere vores børn og unge til at få de bedste muligheder i livet. Det er her vigtigt, at indsatsen kommer til at gælde alle lige meget om ens uddannelsesønske er læge, tømre, ingeniør, SOSU-assistent eller nogen af de mange andre mulige uddannelser, som der alle er brug for i samfundet.

Det er vigtigt, at vi har et skolesystem i topklasse, hvor uddannelsen har et højt fagligt niveau og hvor der er mulighed for at udnytte og udvikle evnerne. Viden, læring og faglige færdigheder skal være i fokus, så forberedelsen til den videre uddannelse er så optimal som mulig.

For mig er det dog også vigtigt, at vi som kommune fokusere på den gruppe af elever, der ikke er så bogligt stærke. Der skal her gøres en tidlig indsats for, at der skabes kontakt til erhvervslivet, således at den unge får en større mulighed for viden inden for erhvervsuddannelserne, og for videre frem at få en læreplads. Nøglen til et godt liv er for mange mennesker, at man menneskelig trives og bliver fagligt dygtig.

En meget lavpraktisk måde kunne være hjælp og opbakning fra skolen til at finde fritidsjob på byens virksomheder. Er man først inde med et fritidsjob, så vil det mange steder nok være lettere efterfølgende at komme ind i et videre uddannelsesforløb.

En anden gruppe som vi i skolesystemet skal fokusere på, er de elever, der har specielle behov. Selv om den enkelte elev har sin helt egne behov, så er det for mig vigtigt, at vi afsætter de nødvendige ressourcer, der skal til for at denne gruppe børn og unge også kan få et optimalt skoleliv.

I Rebild Kommune gøres der allerede i dag en rigtig stor og flot indsats på Læringscenter Himmerland (Skibsted Skolen), og det er for mig vigtigt, at vi som politikere arbejder for, at denne indsats fortsat styrkes og udvikles.

Vores skolesystem skal således omfatte en god boglig uddannelsesmulighed, gode tilbud om et erhvervsmæssigt forløb og fokus på elever med specielle behov den dag vi har det, så kan vi for alvor tale om, at vi har et skolesystem for alle.

Der er åbent for kommentarer allernederst på siden.

Rebild og omegn

Se flere artikler