LÆSERBREV: Et budget uden de store visioner, men vi var alle med

8. oktober 2018
LÆSERBREV: Et budget uden de store visioner, men vi var alle med

.
AF Lene Aalestrup, Jeanette Sagan og Holger Pedersen – Det konservative Folkeparti Rebild

Dagplejen og Frivilligrådets besparelser lykkedes desværre ikke fuldt og helt som håbet.

Det var vigtigt, at sikre klippekortet til de ældre, samt bevare indskolingsmodellen for vores børn. Vi havde håbet på en tilførsel ved sundhedsplejen, da der glædeligvis fødes en del børn i kommunen, hvilket kræver øget personale på området. Det er dog glædeligt at uddannelsesparathed har nydt fremme her i Rebild, med øget fokus på at vores unge mennesker, ligesom det er glædeligt, at vi ikke fik pålagt byggesagsgebyrer, hvilket ville sende et helt forkerte signal i en bosætningskommune.

Desværre har årets budgetudfordringer gjort, at visionerne ikke har fået lov at komme til sin ret. Vi havde håbet på en styrkelse på børneområdet, hvor vi ikke er stolte af nomineringen i vores børnehaver, fordi vi mener, at den gode start i livet skal tilgodeses i langt højere grad, end vi gør i dag. Vi tror på forebyggelse frem for helbredelse på alle tænkelige områder til gavn for livskvaliteten.

I C ønsker vi MENNESKER FØRST, hvorfor vi også har forsøgt at fjerne besparelsen på vores kernevelfærd.

Vi glædes over anlægsbudgettet er hævet fra 75 mio. til 85 mio. Vi er en kommune i vækst, og skal sikre, at vores skoler, institutioner og fritidsrammer er tidssvarende. Derudover er det vigtigt, at vi på sundhedsområdet får løst de udfordringer, Rebild Kommune får grundet øget opgaveglidning fra sygehusene.

Tre trins modellen med udbygning af Ådalscentret, flytning af Sundhedscentret, samt samling af Akut og Rehabilitering nød fremme, og det er vigtigt nu, at få sat gang i en god proces, hvor det sikres, at opgaven gribes korrekt an i forhold til højst mulig hensyn til borgere og medarbejdere. Derfor har Sundhed og Pleje- og omsorg været et vigtigt fokuspunkt for Konservative, og vi glæder os over, at vi har fået tilført anlægsmidler på 25 mio. til området de kommende år. Vi har stadig en ambition om en samling i Haverslev, af den udekørende pleje i syd, der i dag er delt i to grupper, hvilket ikke er optimale forhold. Det lykkedes desværre ikke i denne omgang at få økonomi til, men det vil helt afgjort være vigtigt for os, at forfølge det spor.

Stubhuset, Kulturskolen, samt flere halprojekter har ligeledes fået bedre forudsætninger, hvilket er glædeligt efter vores kamp for Stubhuset ved 2018-budgetforhandlingerne, hvor de første anlægskroner blev afsat. De første anlægsmidler er nu afsat til børnehaven i Nørager, hvilket er glædeligt. C ønsker at bygge en ny børnehave på den nuværende beliggenhed. Frivillighuset skal vi have placeret, således området kan styrkes og Rebilds frivillige kræfter får bedre forudsætninger.

Konservative glæder os over at vi alle 25 er med i budgetforliget i et udfordrende budgetår, dog har vi på ingen måde armene oppe over hovedet, da der er så mange ting, vi ønsker der skal på forkant fremfor bagkant, og det giver den økonomiske situation ikke meget plads til. Vi er et Rebild i vækst, hvor visionerne fortjener at nyde fremme. Det finder på ingen måde sted i budget 2019, men bliver ren og skær minimering af skaderne, hvilket er ærgerligt for vores fælles Rebild.

Konservative vil gerne takke alle kollegaerne for et godt samarbejde, hvor der blev givet og taget af alle for at nå i mål og det kom vi !

Der er åbent for kommentarer allernederst på siden.

Rebild og omegn

Se flere artikler