Læserbrev: Byg dog en ny skole i Støvring

13. september 2017
Læserbrev: Byg dog en ny skole i Støvring

.
Af Thøger Elmelund Kristensen
Byrådsmedlem (S), Rebild Kommune

De nye prognoser for elevtallene nødvendiggør skolebyggeri i Støvring og sagen er derfor på dagsordenen på Børne- og Ungdomsudvalgets møde 6. september. Bavnebakkeskolens elevgrundlag ser ud til at blive voldsomt forøget i de kommende år. Vi er stærkt bekymret for forvaltningens forslag om at lave yderligere udvidelser af skolen. Bavnebakkeskolen er stor nok i forvejen og der er alt for lidt plads. Det er en rigtig dårlig løsning at stable endnu flere mursten oven på hinanden i Støvrings centrum det vil direkte modarbejde vores ønsker om at skabe skoler med plads til bevægelse og udeliv.

En udvidelse af Bavnebakkeskolen vil ifølge forvaltningen koste 24 mio kr. De penge kunne i stedet anvendes til 1. etape af en ny skole så Støvring på sigt kommer op på 3 skoler. Vi mener 3-sporede skoler er alt rigeligt og de eksisterende skoler i Støvring har skabt gode resultater med 2-3 spor pr. skole. Med den nuværende udbygningstakt i Støvring må det forventes, at en udbygning af Bavnebakkeskolen vil vise sig at være utilstrækkeligt og dermed en rigtig dyr og dårlig måde at bruge pengene på.

Rebild og omegn

Se flere artikler