Læserbrev: Budgetaftalen set fra C i Rebild

11. oktober 2017
Læserbrev: Budgetaftalen set fra C i Rebild

.
Af Borgmesterkandidat Lene Aalestrup, Reites Alle 4, 9530 Støvring
Pva. Det Konservative Folkeparti i Rebild

Støvring Svømmehal får ekstra midler til færdiggørelse, trods sværdslag, ligeledes ekstra midler til Suldrups fritidsliv, Kig Ind og 100-Salens kulturliv. På børne- og ældreområdet var det vigtigt for Det Konservative Folkeparti, at få afsat de nødvendige midler. Heldigvis gjorde det samme sig gældende for vores byrådskollegaer, og efter et hurtigt kig rundt om bordet, var den del forholdsvist hurtigt forhandlet på plads, samt enighed om at få besparelsen på Fremtidens Folkeskole rullet tilbage.

Vi fik forhandlet flere driftsmidler til vores kulturhuse og Opera i Rebild blev også sikret overlevelse. Det glæder os ligeledes at Business Rebild fik et økonomisk løft, som styrker den fremtidige erhvervsindsats, samt over styrkelsen af planlægning- og byggesagsbehandlingsområdet, således sagsbehandlingstiden sænkes yderligere.

Det Konservative Folkeparti glæder sig over de afsatte anlægsmidler til børne og skoleområdet, så vi kan fremtidssikre rammerne på institutions- og skoleområdet. Dette område er positivt udfordret i Støvring, men også i Skørping er der afsat midler hertil. Hal-projekterne i Øster Hornum og Haverslev håber vi meget på, at vi de kommende år kan finde gode løsninger for. Det samme for skydebanen, hvor der nu er afsat midler til flytning, både i anlægsbudget 2019 og via jordkøbspuljen.

Det Konservative Folkeparti havde håbet på opbakning og midler til Kulturhuset Stubhuset, der siden 2008 har gjort ihærdige forsøg på at udvikle huset. Stubhuset og kulturmiljøets øvrige huse var oprindelig en del af Kulturprojektet, der i sin tid blev skrinlagt. De øvrige kulturhuse har fået opbakning til udviklingsønsker, men Stubhuset står nu tilbage, og møder ikke den samme opbakning hertil. Den konservative gruppe kæmpede til det sidste, og slutteligt lykkedes det at få afsat 2 mio. kr. i 2021.
Vi havde dog gerne set, at processen kunne fremrykkes, men arbejder seriøst videre for at få afsat yderligere midler, når vi skal forhandle budget 2019 og 2020. Vi giver ikke op, da vi finder det overordentlig vigtigt, at Stubhuset styrkes og udvikles i en by som Støvring, hvor alt andet vokser. Her skal rammerne for kulturlivet følge med.

Fra Det Konservative Folkeparti vil vi takke byrådskollegaerne for, at vi nåede i mål, trods lange forhandlinger og uenigheder undervejs. Men opløftende at der var enighed om, at børn og ældre skal prioriteres i Rebild Kommune, og mon ikke vi forsætter denne vigtige prioritering i de kommende budgetår, det er vi konservative klar til.

Der er åbent for kommentarer allernederst på siden.

Rebild og omegn

Se flere artikler