Læserbrev: Budget 2018 Rebild kommune set med Danskfolkepartis øjne

24. oktober 2017
Læserbrev: Budget 2018 Rebild kommune set med Danskfolkepartis øjne

.
Af Tommy Degn
Jens Laurits Pedersen
Danskfolkeparti Rebild

Budget 2018 Rebild kommune, set med Danskfolkepartis øjne.
Er det et super budget – nej.
Er det et budget der løser alle udfordringer – nej.
Er det et skridt i den rigtige retning – ja.

Da forhandlingen om budget 2018 startede var vi meget betænkelige ved flere af de besparelser der var lagt ind på i budget, det var blandet andet besparelsen på aktiviteter på ældrecentrene og besparelser på fremtidens folkeskole, disse besparelser skulle væk før vi kunne deltage i det videre arbejde, det blev de. Her efter var opgaven set fra vores side at få tilført midler til daginstitutionerne og ældre området som længe har været presset, dette lykkes.

4,5 million blev der tilført daginstitutionerne et tiltrængt løft
Desværre kun 2 millioner til ældreområdet en start men ikke nok, dette område har gennem længere tid manglet midler, en tidligere beslutning om fastfrysning af tildeling til dette område, har gjort at hele området er presset til skade for både de ældre og de ansatte i ældreplejen, dette budget er et skridt i den rigtige retning for at få dette rettet op.

På ældre området er det også positivt at klippekorts ordningen genindføres efter at have været afskaffet i sidste års budget.

Samlet set bliver folkeskolen ikke beskåret, daginstitutionerne fik tilført midler, ældreområdet fik tilført midler, vores kerneråder er blevet tilgodeset.

Der er åbent for kommentarer allernederst på siden.

Rebild og omegn

Se flere artikler