Læserbrev: Bedre vilkår for frivillighed og udvikling af lokalsamfundene

9. november 2017
Læserbrev: Bedre vilkår for frivillighed og udvikling af lokalsamfundene

.
Af Byrådskandidaterne: Rene Kure, Torsten Topbjerg og Louise Teilberg Jensen, Radikale Venstre.

Radikale Venstre har som overordnet fokus, at hele Rebild Kommune skal blive et endnu bedre sted at leve, bo – og arbejde.

Vi vil videreudvikle hele kommunen igennem et lokalt fokus. Hvis det skal lykkes, kræver det vilje og mulighed for dialog og samarbejde med de mange aktive borgere der er i hele kommunen. Både med politikerne men også lokalt. Faktisk gik Radikale Venstre og Leon Sebbelin til valg på dette i 2013 og det er gennemført via oprettelsen af lokalrådene. De er i dag uden tvivl med til at sikre både dialog og udvikling i alle dele af kommunen.

Louise Teilberg Jensen nævnte det også på Støvring Borgerforenings valgmøde den 1. november. Hvad skal der til for at Det Frivillige Rebild trives? For Det Friville Rebild er vigtig. Både for den enkelte men også for Rebild Kommune som sådan. Vi ville ikke være den attraktive bosætningskommune som vi er i dag uden Det Frivillige Rebild og de mange aktiviteter som kommunens idrætsklubber, spejdere, byfester, frivillige hjælpere, besøgsvenner mv. laver hver dag året rundt.

Vi tror på, at der skal være både vilje og rammer til stede, hvis gode ideer skal realiseres og drives. Uden lokal forankring, lever initiativer sjældent særligt længe. Udvikling gror bedst nedefra og op. Rammerne er dog også vigtige, således at man kan bruge sin tid og energi på det som er vigtigt nemlig aktiviteterne og ikke alt det udenom.

Det er yderst vigtigt, at kommunen aktivt understøtter de frivilliges indsats. Vi har som noget helt konkret, foreslået, at kommunen ansætter en fundraiser som i samarbejde med de frivillige organisationer, kan søge midler hjem til disse. Det vil kunne frigøre energi til aktiviteter.
Det handler om mennesker. Det handler om at sætte hinanden i spil, at spille hinanden gode, så vi sammen kan udvikle og skabe synergier til gavn for både borger og kommune.

Hvis du synes, at det er vigtigt at prioritere vilkårene for det frivillige arbejde, så skal du sætte din stemme ved Radikale Venstre den 21. november.

Gode forhold for det frivillige arbejde tag det positive valg stem på Liste B

Der er åbent for kommentarer allernederst på siden.

Rebild og omegn

Se flere artikler