Læserbrev: Bedre rammer for skolerne i Rebild kommune

26. september 2017
Læserbrev: Bedre rammer for skolerne i Rebild kommune

.
Af Allan Jæger, Terndrup, kandidat for Socialdemokratiet Rebild Øst

Hen over sommeren har vi alle oplevet, hvor meget det betyder på forskelligvis med udgangspunkt i det område man bor i og de oplevelser/erfaringer man havde.

Fusion eller ikke fusion mellem skolerne i Rebild Øst. Jeg synes det er svært at tage stilling til, da det endnu er så nyt. Men jeg er meget bevidst om, at følge det nøje frem til den endelig beslutning skal tages i slutningen af marts 2018. Så længe der er stor opbakning fra forældre og elever til skolen i deres lokal område, er min klare holdning, at vi skal bevare de tre skoler i henholdsvis Blenstrup, Bælum og Terndrup.

For at opretholde den positive faglige udvikling, der opleves på skolerne i dag, så er kommunen og politikkerne nødt til at se realistisk på de midler der tildeles skolerne. Der skal være et bæredygtigt og realistisk budget, så man ikke hver andet år skal finde større beløb, for at reducere eller slette underskud.

Der skal bl.a. afsættes ressourcer til, at hver klasse har deres egen underviser også ved sygdom/fravær altså én klasse én lærer. Det er uacceptabelt, som det kan foregår i dag. Ved sygdom/fravær sker det, at én lærer har to klasser at undervise eller også fordeles eleverne ud i andre klasser, hvor der i forvejen er mange elever. Det er ikke rimeligt for hverken elever eller lærere.

Vi høre gang på gang, at det er vores unge mennesker vi skal satse på fremadrettet. Vi skal give dem et godt udgangspunkt, de skal have en ordentlig skolegang, så de er godt rustet til deres fremtidige uddannelse.
Som kandidat for Socialdemokratiet i Rebild Øst vil dette være en af mine mærkesager og noget jeg vil kæmpe for fra dag et i det nye byråd!

Rebild og omegn

Se flere artikler