Læserbrev: Bedre og måske endda billigere offentlig transport

6. september 2017
Læserbrev: Bedre og måske endda billigere offentlig transport

.
Af Bente Søgaard, Elmesvinget 2, 9574 Bælum. Byrådskandidat (V) til KV17, Rebild Kommune.

Som skrevet i tidligere læserbrev, så ligger den offentlige transport eller manglen på samme – mig meget på sinde.
Det er essentielt for vores lokalsamfundes vækst og udvikling, at man kan komme frem og tilbage, også efter fyraften i hverdagene og i weekenderne.

En løsning jeg ser, er indførelse af tilslutningsbusser mellem lokalområderne og byer med busterminaler. Her i den Østligste del af Rebild kommune, konkret en tilslutningsbus der kører mellem Terndrup Solbjerg Bælum Terndrup.

Jeg har gennemgået de eksisterende busforbindelser rute 54 og 55 og fundet et løsningsforslag, der med indførelse af fx 6 rundture i hverdagene og 4 i weekender kunne gøre en kæmpe forskel for lokalområdet. Særligt for børn og unge og andre uden adgang til bil, der skal til og fra Aalborg, skole, job, fritidsaktiviteter osv., men også alle andre der skal besøge hinanden i nabobyerne, en tur ud og spise og gerne vil lade bilen stå osv. osv.

Samtidigt kunne man se på turene, der i dag køres med rute 55. Min fornemmelse er, at vi måske kunne erstatte op til 7 af de daglige ture der køres mellem Terndrup Bælum Smidie – Kongerslev og retur, med mere målrettede ture med tilslutningsbussen. Tilslutningsbussen kan på alle de ture jeg har regnet mig frem til, komme til at passe rigtigt godt med rute 54, der kører Terndrup – Aalborg og retur.

En sådan tilslutningsbus vil på mange af turene kunne betjenes af en minibus, alt efter hvad behovet viser sig af blive det væsentligste er, at man ved den kommer, og man kan regne med tidspunkterne.

Økonomisk kunne det også blive en gevinst idet man kunne erstatte måske 35 ugentlige ture mellem Terndrup Bælum Smidie Kongerslev, som i dag køres med en stor bus, med måske 38 ugentlige rundture med tilslutningsbussen Terndrup Solbjerg Bælum Terndrup, som kunne køres med minibusser og turene er omtrent samme længde.

Denne model kan således vise sig, dels at være økonomisk ansvarlig her og nu, dels at give totaløkonomiske fordele i forhold til bosætning og så kan den måske vise sig, at være en mulighed mange andre steder i kommunen.

Venstres 3 medlemmer af TMU har rejst problematikken på det sidste møde, og det er nu aftalt, at der skal holdes møde med NT om den offentlige trafik lad os bruge dette eksempel og få det prøvet af hurtigst muligt. Offentlig transport er essentiel for alle lokalsamfund i kommunen – for livskvalitet, attraktivitet og vækst.

Der er åbent for kommentarer allernederst på siden.

Rebild og omegn

Se flere artikler