Læringslokomotivet i dialog med unge og forældre

10. maj 2017
Læringslokomotivet i dialog med unge og forældre

Fakta

.
Af Helle Schiønning

Kort før påske inviterede Rebild Ungdomsskole til informationsaften for unge og deres forældre vedrørende Læringslokomotivet! Der blev fortalt historier, givet en hel masse informationer og stillet spørgsmål. Og især for de unges vedkommende grinet og interageret med hinanden.

Forhåbentligt gik alle lidt klogere hjem, om hvorvidt de skulle søge en af de 20 pladser i læringslokomotivet. Mere præcist afvikler Rebild Ungdomsskole i september 2017 en fireugers camp med overnatning for unge i 7. og 8. klasse fra Rebild Kommunes folkeskoler.

Campen sætter rammerne for et læringsløft i dansk og matematik samt udfordrer og udvikler de unges personlige og sociale kompetencer. Rebild Vandrehjem sætter det fysiske ramme for forløbet, og de unge møder ind til engagerende undervisere fra ungdomsskolen og folkeskolerne, som skal sætte kursen for fire uger, de unge aldrig glemmer.

Ansøgningsfristen er udløbet og visitationsudvalget har nu til opgave at finde de 20, som de vurderer, vil få allermest udbytte ud af campen. Interessen har været overvældende siger ungdomsskolens leder Jens Skov Jørgensen og tilføjer vi er meget beærede over at få muligheden for at være en aktiv medspiller i forhold til at løfte de unges niveau i dansk og matematik og ikke mindst skabe muligheden for at de unge får lyst til og ikke mindst troen på, at de kan lære.

Målet med campen er, at bidrage til at sætte kursen mod, at de unge bliver uddannelsesparate. Det gør en fireugers camp ikke alene, men forskning viser, at netop det at skifte rammen, have alternative læringsformer og tænke sammenhænge mellem de personlige, faglige og sociale mål bidrager gunstigt. Samtidigt er det afgørende, at man efter endt forløb oplever et motiverende efterforløb, der fastholder én i den gode udvikling. Alle sammen elementer som Læringslokomotivet tager udgangspunkt i på baggrund af nationale og internationale erfaringer med intensive læringsforløb.

Vi glæder os til at læse de unges ansøgninger understreger Jens Skov Jørgensen og påpeger at vi er, til trods for de unge først starter i september, allerede i fuld gang med planlægningen. Underviserne på forløbet er allerede på uddannelse et forløb lavet særligt til Læringslokomotivet hvor både ungdomsskolens undervisere og de lærere fra henholdsvis Karensmindeskolen og Skørping skole, som bliver en del at teamet omkring Læringslokomotivet, deltager. De sidder på skolebænken i april, juni og igen i august for at være opdateret i de læringsmetoder, der sættes i spil i forløbet. Samtidig er det hele ungdomsskolens arsenal af grej, der sættes i spil for at udfordre de unge ind i såvel undervisnings- som fritidsdelen, således at der bliver en synergi på tværs af dagen, og giver det fulde udbytte af at være på en camp med overnatning.

Imens går de unge spændt og venter på svar, og må væbne sig med tålmodighed indtil en gang i juni, hvor de får svar på, om de er én af de heldige, der får en plads. Alternativt kan de, hvis de stadig er i målgruppen næste år, vælge at ansøge igen, hvor Ungdomsskolen afvikler næste forløb af Læringslokomotivet.

Rebild Ungdomsskole er én blandt 12 ungdomsskoler nationalt som er udvalgt til at udrulle intensive læringsforløb for 7. og 8. klasses elever
Læringsforløbet sætter fokus på både de faglige, sociale og personlige kompetencer
Læringslokomotivet er støttet af Egmontfonden, som arbejder for et godt liv for børn og unge
Projektet er forankret i Ungdomsskoleforeningen, som støtter udviklingen af de danske ungdomsskoler
Næsten hver tredje elev på landsplan bliver erklæret ikke-uddannelsesparat
Rebild Ungdomsskole udruller to læringsforløb som 4 ugers camp med overnatning, henholdsvis september 2017 og september 2018.

Rebild og omegn

Se flere artikler