Læg ekstra varer i indkøbsvognen

15. maj 2018
Læg ekstra varer i indkøbsvognen

.
Af Helle Schiønning

I Lions ønsker vi, at alle får en god pinse. Derfor samler Lions Rold Skov Rebild varer ind til vores Opholdsstedet Vividus lørdag d. 19. maj kl. 10-14 hos Menu i Skørping. Når du køber ind på lørdag, lægger du en ekstra vare i din kurv. Ved udgangen af butikken står Lions med en stor indkøbsvogn, hvori du så lægger den ekstra vare. Når vareindsamlingen slutter, bringer Lions varerne hen til modtageren.

Vividus er et lokalt opholdssted i Rebild kommune, der modtager børn i alderen 6 12 år, som har været udsat for svære omsorgssvigt under opvæksten. Der er tale om børn med følelsesmæssige, psykiske og social behandlingsbehov. Opholdsstedet er et institutionslignende opholdssted men med kernefamilien som model.
Inden indsamlingen har Lions indhentet en ønskeseddel hos den valgte institution. Det kan være sodavand, frugt eller andre varer, som skal bruges til pinse.

“Det er sjældent, at man kan glæde 3 parter samtidigt,” siger klubbens Præsident Mary Jakobsen om lørdagens vareindsamling, “Først og fremmes gavner vi nogle af samfundets svageste med gode varer her op til pinse. Dernæst oplever kunden, der lægger en ekstra vare i vognen, helt praktisk at gøre et stykke konkret velgørenheds arbejde, og endelig har vi i Lions fået støtte til vores humanitære indsats.”

For mange på lørdagsindkøb vil det være en økonomisk overkommelig opgave fx at købe en ekstra pose frugt, men for en institution kan det være med til, at de kan gøre lidt ekstra for deres brugere eller beboere.

Samtidig er Lions også taknemmelig for, at Menu i Skørping har givet lov til, at Lions må stå ved deres indgang under indsamlingen.

“Erfaringen siger os, at vi hurtigt får vores store indkøbsvogn fyldt op”, slutter Lions Præsident -“og på den måde får ordene, ‘mange bække små’ en helt særlig betydning for vores Lions indsamling.”

Lions vareindsamling er et led i en landsdækkende aktivitet, som Lions klubber gennemfører.

Rebild og omegn

Se flere artikler