Kulsvierne svider trækul

2. juni 2017
Kulsvierne svider trækul

Gammelt håndværk.

.
Af Helle Schiønning

Rold Skov kulsvierlaug tilbyder en unik naturoplevelse, hvor de vil tage dig med tilbage i tid til kulsvierlivet i skoven. Der skal stables en kulmile, graves en kulgrube, hygges om bålet gennem den lyse sommernat mens milen passes.

Det starter lørdag den 10. juni 2017 kl. 10.00 på kulsvierpladsen ved
siden af Vedstedskovhus og slutter søndag den 11. juni ca. kl. 14.30.

Kulsvierlauget vil tage dig med i hele processen, hvor vi stater med opbygning af milen, som herefter tændes lørdag den 10. juni kl. 12.30.

Kulsvierlauget vil også i år forsøge sig med en grube, hvor processen
sker under jorden. Lørdag eftermiddag vil det blive muligt, at se andre gamle håndværk, hvor trækullet formidles. Smeden tænder op i essen og fremstiller forskelligt håndværktøj og glasmageren bruger trækul
til at tænde op i ovnen og smelte glas til fremstilling af perler. Milen skal passes til søndag eftermiddag og i løbet af aftenen og natten vil der være hygge ved bålet med mad og drikke. Både bål, mile og grube skal
passes gennem den lyse sommernat.

Søndag eftermiddag er processen færdig og milen skal herefter køle
ned, og resultatet kan ses i skolernes efterårsferie, hvor milen åbnes onsdag, den 18. oktober.

Kulsvierlivet med lejrstemning og overnatning
Kulsvierlauget opsætter et stort telt, hvor det vil blive muligt at overnatte, hvis du medbringer din sovepose der vil være liggeunderlag.

Alternativt vil det også blive muligt at låne en hængekøje, finde et
par træer i skoven og sætte hængekøjen op og sove der. Kulsvierlauget sørger for aftensmad og morgenmad til de tilmeldte deltagere, men hver deltager bedes selv medbringe en madpakke til frokost lørdag og drikkevarer.
Ønsker du at deltage i hele arrangementet bedes du tilmelde dig til isrni@rebild.dk.

Åbent hus på Vedsted Skovhus og Rørbæk Savværk.
I forbindelse med kulsvierdagen formidles et andet af skovens gamle håndværk. Der åbent hus på savværket på Vedsted Skovhus. Savværks lauget levendegør savværket og der startes langsav og bloksav.
Der fortælles om savværket og formidlingen af skovens historie.

Kom på besøg.
Har du lyst til at deltage i dele af arrangementet, er du velkommen til at tage din frokost madkurv med og/eller aftensmad, kød til grillen, der er klar kl. 18.00 og tilbringe nogle timer sammen med kulsvierne
og følge aktiviteterne. Lokale brugt tidligere at tage ud i skoven og besøge kulsvierne, hvor der ofte var en rigtig god stemning den tradition vil lauget også gerne holde i hævd, så kom gerne og deltag eller kikke på.

Tilmelding.
Vil du deltage i hele arrangemetet så tilmeld dig på isrni@rebild.dk og du vil få tilsendt de praktiske oplysninger du har brug for.

Dagsaktiviteterne kan du bare møde op til. Husk arbejdstøj, hvis du vil
deltage i kulsvidningen.

Rebild og omegn

Se flere artikler