KristenDemokraterne: På tide med gratis offentlig kollektiv trafik?

22. januar 2024
KristenDemokraterne: På tide med gratis offentlig kollektiv trafik?

I KristenDemokraterne er vi dybt bekymret over dagens kraftige prisstigninger på kollektivtrafikken. Disse stigninger afspejler en problematisk udvikling i offentlig transports tilgængelighed og bæredygtighed, hvilket kræver øjeblikkelig opmærksomhed.

Transportordfører Niclas Aarestrup udtaler: ‘De nuværende prisstigninger på kollektivtrafikken er ikke blot en økonomisk byrde for borgerne, men også et skridt væk fra vores mål om en bæredygtig fremtid. Vi må genoverveje vores tilgang og sikre, at kollektiv transport er et attraktivt og tilgængeligt alternativ for alle.’

Med den stigende tendens til privat bilbrug står vi i over for en kritisk beslutning om fremtiden for vores transportsystem. Nedskæringer i busdriften og nedlæggelse af ruter har begrænset borgernes mobilitet og øget deres omkostninger, hvilket strider mod principper om lige adgang til transport.

Landsformand Jeppe Hedaa tilføjer: ‘En stærk kollektiv transportinfrastruktur er afgørende for at opretholde et samfund, hvor alle kan deltage aktivt. Vi skal ikke kun se på omkostningerne, men også på de samfundsøkonomiske fordele ved en effektiv og tilgængelig kollektiv transport.’

KristenDemokraterne foreslår en omfattende revision af transportsystemer og finansieringsmodeller, inspireret af succesfulde internationale eksempler. Vi opfordrer til at gøre kollektiv transport mere overkommelig, pålidelig og bæredygtig for alle borgere.

Som formand Jeppe Hedaa udtaler: ‘Det helt korte svar på en løsning er, at kollektiv transport skal være statsejet, god og gratis. Ikke privat, dårlig og dyr.’

Ved gratis kollektivtrafik i en større by i Belgien, noterede man f,eks, at indlagte på byens sygehus modtog flere besøgende. Mange af os ved jo, hvordan det er at ligge på sygehuset, og måske ikke så ofte få besøg, fordi det hurtigt kan blive dyrt med parkering eller dyr kollektivtrafik.

‘Gratis kollektivtrafik vil ikke blot øge mobiliteten for lavindkomstgrupper, studerende og ældre, men også forbedre livskvaliteten for disse grupper, samtidig med at den eliminerer digitale udfordringer, som mange borgere står overfor’, afslutter transportordfører Niclas Aarestrup.