Konkret handling for et bedre miljø

7. oktober 2017
Konkret handling for et bedre miljø

5. udgave af Klima Rebild skudt i gang

.
Af Helle Schiønning

Både den kommende skovrejsning og næste års klimauger får praktiske konsekvenser i form af et bedre klima.

Torsdag den 5. oktober foretog borgmester Leon Sebbelin en symbolsk overdragelse af seks hektar kommunal jord ved Sortebakken i Nørager til Naturstyrelsen. Skovrider Bendt Egede Andersen kvitterede for gaven med en oplysning om, at der vil blive plantet 30.000 træer på arealet ét for hver indbygger i kommunen.

– Et stykke skov på seks hektar binder i hele sin levetid halvdelen af den mængde CO2, som Rebild Kommune udleder på ét år, så klimaskov er et dækkende udtryk for den bynære natur, som Nøragers indbyggere ad åre kan gå tur i. Vi vil arbejde på, at tilplantningen kan ske i forbindelse med klima-ugerne til næste år, oplyste Bendt Egede.

I forlængelse af overdragelsesceremonien var der Kick Off på Sortebakkeskolen for næste års klima-uger. Mødet blev indledt af formanden for Det Grønne Råd, Randi Stub Pedersen, hvorefter naturvej-leder og ordstyrer Gert Rubæk satte gang i dialogen.
Leon Sebbelin fortalte, at 2018-budgettet fordobler kommunens økonomiske støtte til klimaugerne, så der nu afsættes 200.000 kr. Han glædede sig over beslutningen, fordi Klima Rebild i løbet af få år har udviklet sig til en enestående event, som andre kommuner søger inspiration i.

– To ting gør Klima Rebild til noget ganske særligt. Det første er arrangementets bredde. Rigtig mange forskellige grupper tager del i klimaugerne, og det er en styrke. Det andet er, at klimaugernes aktiviteter er jordnære, praktiske og konkrete. Hvis vi skal løse klimaudfordringen, gælder det om at dele opgaven op i overkommelige bidder, så vi hver især kan overkomme at gøre noget.

Mange af de fremmødte blandede sig i den indledende snak med gode ideer til, hvor vi kan sætte ind for at få et bedre klima. Flere understregede, at inddragelse af børn og unge er vejen frem. Som direktør Jane Andersen fra Comwell sagde:

– For folk i vores alder er løbet kørt. Vi har svært ved at ændre adfærd. Derfor må vi have de unge på banen.
Mad var et andet emne. Vi kan gøre meget ved at undgå madspild og ved at bruge lokale råvarer. Genskabelse af våde enge blev også nævnt. Og så var der tilfredshed med, at kommunens borgere nu er begyndt at sortere affald. Flere mente dog, at den nye model slet ikke er ambitiøs nok.

Idéudvikling
Efter den indledende snak delte folk sig i fem emnegrupper for at få gode ideer til Klima Rebild 2018. De fem enmer var: Energi, byggeri, skov/træ, Børn og unge, Kunst, kultur og natur, Landbrug og fødevarer samt

Genbrug og upcycling.
Det kom der mange gode ideer ud af, som mødedeltagerne vil arbejde videre med. Der er foreløbig berammet et fælles møde den 23. november, der vil give et overblik over, hvor langt folk er kommet med at virkeliggøre ideerne.

Hvis der er interesserede, som har lyst til at bidrage med ideer eller arbejdskaft, kan de kontakte udviklingskonsulent Sara Tornøe, Center Kultur og Fritid, telefon 99 88 77 14, mail sato@rebild.dk.

Rebild og omegn

Se flere artikler