Køb af jord baner vejen for en ny strukturplan og skole i Støvring syd

1. maj 2024
Køb af jord baner vejen for en ny strukturplan og skole i Støvring syd

Et enigt byråd besluttede torsdag den 25. april at godkende købet af ejendommen Nibevej 25, som vil få stor betydning for den fortsatte udvikling af Støvring. I takt med at Støvring vokser er der også behov for en ny skole. En strukturplan for området er derfor også en mulighed for at få afklaret den endelige placering for den nye skole.

Borgmester Jesper Greth er yderst tilfreds med at aftalen er faldet på plads og godkendt. Han udtaler:

Det er faktisk en historisk dag for Støvring. Byen vokser og den bedste mulighed for at vokse er mod syd, så den her aftale med Hans Peder Pinstrup er meget væsentlig for Støvrings og dermed Rebild Kommunes fremtid. Vi har brug for en tredje skole for at have plads til alle elever i de kommende år, og den nye folkeskole skal være mere end blot en skole. Den bliver afsættet for en ny bydel, der skal vokse op og skabe rammerne for et godt hverdagsliv for ca. 3.000 nye borgere i fremtiden. Vi er godt undervejs, og de næste skridt bliver at finde en egnet placering til skolen og få den samlede strukturplan for Støvring syd på plads, så vi får et visionært og fremtidssikret grundlag for Støvrings fortsatte udvikling.

En skole med mange muligheder og funktioner
Forventningen er at den nye skole står færdig i 2030 og det samlede projekt har titlen Livs- og læringsmiljø. Jesper Greth uddyber:

– Vi er lige nu i visionsfasen, hvor vi skal sætte rammen og retningen for det kommende livs- og læringsmiljø som blandt andet indeholder en skole. For at få det bedste afsæt vil vi i den kommende tid inddrage borgere, skoler, foreninger, kulturinstitutioner og erhvervsliv i Støvring og høre deres perspektiver på det nye livs- og læringsmiljø. Børn og unge vil også få mulighed for at dele deres tanker og ideer om skole- og fritidsaktiviteter og børne- og ungdomsliv. Vi inviterer bredt ind til dialogen allerede i maj måned.

Finansieres over de kommende 25 år
Købet finansieres igennem et lån på 85 % af købssummen. Den resterende del af købssummen finansieres af budget sat af til formålet. Der er derudover afsat i alt 273 mio. kr. til byggeriet af det nye livs- og læringsmiljø. Disse midler er fordelt over en 25-årig periode fra 2024, afsat i takt med at behovet for skolen og andre faciliteter udvikler sig.

Anlægsmidlerne rummer foruden byggeri af skolen også byggeri af faciliteter til bevægelse og fritid samt afledte projekter såsom stiforbindelser og en sikker skolevej.