Innovationsminister fik tasken fyldt med ideer

2. oktober 2017
Innovationsminister fik tasken fyldt med ideer

Rettidig omhu

.
Af Helle Schiønning

Baggrunden for besøget i Rebild Kommune var ministerens rundtur i Danmark, hvor hun indsamler gode ideer til fornyelse og udvikling af den offentlige sektor.

Børnehaven Tuen i Haverslev var vært for besøget i Rebild Kommune, hvor også borgmester, Leon Sebbelin og kommunaldirektør, Jes Lunde samt en række nøglemedarbejdere deltog.

– Tasken er tung af ideer til, hvordan vi kan give medarbejderne i den offentlige sektor mere tid til kerneopgaverne inden for vores velfærdsområder og få luget ud i noget af alt bureaukratiet på bl.a. beskæftigelsesområdet.
Jeg har også fået et spændende indblik i, hvordan Rebild Kommune arbejder tværfagligt og på tværs af forvaltningerne for på den måde at give borgerne en mere sammenhængende indsats, siger innovationsminister Sophie Løhde.

Besøget startede med en rundvisning i børnehaven, hvor ministeren fik lejlighed til at høre om dagligdagen. Trods det sene tidspunkt for besøget kl.16.10, nåede ministeren også at hilse på et par af børnene.

Efter et kvarters rundvisning i Tuen, indledte børnehaveleder, Joan Straarup og pædagog, Doris Højer Thomsen, det efterfølgende kaffemøde med at fortælle om projektet “Fælles indsats”. Et tværfagligt og tværgående projekt i kommunen, der, i børnehave-sammenhæng, går ud på, at opsnappe og møde børnefamiliers problemer, mens de stadig er små og nemme at håndtere.

Majken Hjulman, forælder til et barn i Tuen, fortalte indlevende om sine personlige og positive erfaringer med Fælles Indsats. I hendes tilfælde i forbindelse med en skilsmisse, der en kort overgang havde påvirket barnets tryghed omkring “farvellet” til forældrene om morgenen. Her var et enkelt, men rettidigt møde, mellem forælder og børnehave nok til, at man i fællesskab hurtigt løste problemet, før det voksede sig større.

Rigeligt at komme efter
Susanne Nielsen, Chef for Center Arbejdsmarked i Rebild Kommune indledte med et indlæg om kompleksiteten af Ydelsesreformen.
Centerchefens budskab blev uddybet af hendes funktionsleder, Eva Otte Johansen, der via Powerpoint og rollespil illustrerede, hvor komplekst det er at forstå omfanget af den ydelse, man er berettiget til at modtage under arbejdsløshed.

Budskabet fra Jobcenterledelsen til ministeren var klart:
– Hiv fat i beskæftigelsesministeren og bed ham reformere systemet, så landets jobcentre fremover kan bruge deres tid på at få folk i arbejde.
Som det er i dag, hvor der findes mere end 200 forskellige ydelsessatser, bruges det meste af tiden på at forklare om beregningsmodellen for ydelsens størrelse. Ifølge Eva Otte, en dårlig brug af centerets og borgernes tid og ressourcer og samtidig en kraftig reduktion af borgernes retsbevidsthed.

Rebild og omegn

Se flere artikler