I gør det rigtig godt!

11. maj 2018
I gør det rigtig godt!

.
Af Helle Schiønning

“I gør det rigtig gidt” – Det er den korte, opløftende besked Reno-Nord og Rebild Kommune har til borgerne om sortering af affald. Langt det meste af det affald der samles ind, er nemlig sorteret så godt at det kan genanvendes.

Det affald borgerne i Rebild Kommune sorterer til genanvendelse bliver sammen med affaldet fra tre øvrige nordjyske kommuner kørt til Reno-Nord hvor det bliver sorteret yderligere og sendt til genanvendelse.

Rebild med i eliten
Anne Riis, der er projektleder ved Reno-Nord har ros til kommunens borgere:
– Der er ingen tvivl om at Rebild Kommune ligger i den gode ende når det kommer til sortering af affald. Affaldet er i langt de fleste tilfælde sorteret rigtig godt, så jeg kan kun opfordre borgerne til at fortsætte den gode linje og naturligvis gerne blive endnu bedre.

Meget at hente
Julie Lyngby Therkildsen er affaldsmedarbejder ved Rebild Kommune, og hun er også rigtig glad for borgernes indsats.

– Det er meget, meget vigtigt at vi er gode til at sortere vores affald. Resurserne er ikke ubegrænsede og ved at genanvende mest muligt at vores affald mindsker vi belastningen af miljøet og klimaet. Så al affald der kan udvindes råvarer af til nye produkter, er en særdeles værdifuld resurse, siger hun.

Flere fejlkilder
Selvom kommunens borgere er rigtig gode til at sortere, er der alligevel plads til forbedringer, hvilket skyldes flere ting. Blandt andet er der nogle få plasttyper der endnu ikke kan genanvendes og en vis del af affaldet sorterer borgerne forkert.

Sidste år modtog Reno-Nord for eksempel 19 ton elektronikaffald (fra alle fire kommuner samlet) som blev sorteret fra. Elektronikaffald må ikke kommes i hverken sorteringscontaineren eller containeren til dagrenovataion, men skal afleveres på genbrugspladsen eller i den røde miljøkasse.

Dagrenovation er også noget af det der fra tid til anden dukker op i genbrugscontainerne, men det skulle gerne havne i containeren til, ja … dagrenovation.

På http://rebild.dk/affald står der alt om hvordan borgerne skal håndtere affald i Rebild Kommune.

Rebild og omegn

Se flere artikler