Hvornår skal du rydde sne?

17. december 2017
Hvornår skal du rydde sne?

Din opgave som grundejer

.
Af Helle Schiønning

Rebild kommune fortæller:

Sikre adgangsforhold: Som grundejer har du ansvar for, at der er sikker adgang til din ejendom for postbuddet, avisbuddet, renovationsarbejderen, dine gæster og dig selv.

Sikker færdsel: Hvis det er farligt at færdes på eller ved din ejendom på grund af manglende vintervedligeholdelse, har renovationsarbejdere, postbude og lignende lov til at lade være. Du kan blive gjort ansvarlig i eventuelle erstatningssager, hvis nogen kommer til skade på de steder, hvor du har pligt til at bekæmpe glatføre.

Sikkert fortov: Du har pligt til at rydde sne og salte på fortove, hvis du bor ved offentligt fortov.

Færdsel på isen
Al færdsel på isen på kommunens søer er forbudt, indtil der bliver opsat skilte om, at isen er sikker.
Det er Nordjyllands Politi, der opsætter skiltene om, at færdsel på isen er tilladt.
Rådet for Større Badesikkerhed har, i samarbejde med Falck, lavet en film om issikkerhed.

Rebild og omegn

Se flere artikler