Hvordan har børn i Rebild Kommune det?

22. september 2017
Hvordan har børn i Rebild Kommune det?

.
Af Helle Schiønning

I disse uger modtager børn og forældre et spørgeskema, der skal give et øjebliksbillede af børnenes trivsel, sundhed og sygdom. Formålet er at få viden, der kan bruges til at planlægge og målrette sundhedsindsatsen til gavn for de nordjyske børn.

I Rebild Kommune modtager forældre til børn i børnehavealderen, forældre til børn i 1. klasse samt alle børn i 1., 5. og 8. klasse, i perioden fra uge 37 til 42 et spørgeskema, der indeholder en række spørgsmål om, hvordan børnene har det.

Spørgeskemaet er en del af en børnesundhedsprofil, som for første gang laves i Region Nordjylland. Indtil nu har regionen hvert fjerde år taget pulsen på sundhedstilstanden for voksne gennem den landsdækkende undersøgelse Hvordan har du det?, men denne undersøgelse inddrager kun borgere på 16 år og derover.

I Rebild Kommune vil vi gerne medvirke til at både børn og voksne lever et sundt liv, og derfor har vi fokus på forebyggelse og sundhedsfremme. Vi håber derfor at alle børnehaveforældre vil udfylde spørgeskemaet og at forældre til de udvalgte skolebørn, vil give tilladelse til at deres børn svarer, så vi kan bliver klogere på, hvilke tiltag vi kommunalt skal arbejde med, siger Annette Søegaard formand for sundhedsudvalget.

Hvert eneste svar tæller, for svarene danner grundlag for det videre arbejde med at skabe de rette sundhedstilbud til børn.

– Det handler for sundhedsvæsenet om, inden for de rammer vi har at gøre godt med, at levere det, der giver mest muligt værdi for borgerne uanset om det er børn eller voksne. Ved at spørge børnene hvordan de egentlig har det, kan vi bedre på tværs af kommuner og region planlægge og prioritere de sundhedstilbud til børn, som der er behov for.

Jo flere børn og forældre, der svarer, jo bedre kan vi tilrettelægge sundhedstilbuddene til børnene, siger regionsrådsformand Ulla Astman.
Alle de nordjyske kommuner deltager i undersøgelsen. Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, kan du blive klogere på www.rn.dk/børnesundhedsprofil

Spørgsmål i forhold til profilarbejdet i Rebild Kommune kan stilles til Udviklingskonsulent Inge Kjær Andersen ikan@rebild.dk eller telefon 9988 9125

Rebild og omegn

Se flere artikler