Hvem skal have Rebilds Natur- og Miljøpris 2017-2018?

17. august 2018
Hvem skal have Rebilds Natur- og Miljøpris 2017-2018?

.
Af Klaus Hansen

Prisen gives til en eller flere privatpersoner, en forening, en organisation, en virksomhed eller en institution, der har gjort en særlig indsats for at fremme en natur- og miljømæssig bæredygtig udvikling i kommunen.

Alle, der bor, arbejder eller er foreningsaktive i Rebild Kommune kan indstille andres eller eget initiativ til hæderen.
Natur- og Miljøprisen blev indstiftet i 2011 af Rebild Kommunes Grønne Råd, og består af et diplom og 5000 kroner. Siden 2011 er prisen blandt andet givet til lystfiskerne ved Lindenborg Å for deres arbejde med gydebanker; til 9. klasserne på Karensmindeskolen for klima-arbejde og klima-maleri, og til Anne Dorthe Sørensen fra Veggerby for hendes arbejde med lokal affaldsindsamling langs veje.

Prisen nåede ikke at finde en modtager i 2017, og de indstillinger der kom ind går derfor med i puljen til dette år.

Frist den 15. september

De nærmere kriterier for at komme i betragtning til prisen kan ses på kommunens hjemmeside under Det Grønne Råd. Fristen for indstillinger er den 15. september 2018, og forslag sendes til Center Natur og Miljø på cnm@rebild.dk

Hvad er det Grønne Råd?

Det Grønne Råd består af repræsentanter fra kommunens grønne foreninger og myndigheder.

Rådet er et forum for dialog og samarbejde mellem borgere, interessegrupper og kommunen om natur- og miljøspørgsmål. I rådet kan idéer til natur- og miljøtiltag præsenteres, drøftes og videregives til at fremme arbejdet i retning af mere bæredygtighed.

Rebild og omegn

Se flere artikler