Har du styr på, hvor du må anvende fyrværkeri?

31. december 2023
Har du styr på, hvor du må anvende fyrværkeri?

Pas på omgivelserne

Når du skal fyre fyrværkeri af, er det vigtigt, at du læser på fyrværkeriet, hvordan det skal anvendes. På fyrværkeriet står der en sikkerhedsafstand, der gælder både for dig og tilskuerne. Det er vigtigt, at du overholder sikkerhedsafstanden af hensyn til din egen og andres sikkerhed.

Er der for eksempel skov, hede eller dyr i nærheden af, hvor du skal fyre af? Så er der nogle ting, som du skal være særlig opmærksom på.

Du må ikke anvende fyrværkeri nærmere end 100 meter fra en bygning med let antændeligt tag, for eksempel stråtag. Samme afstandskrav gælder i forhold til halmstakke, brændebunker og anden opbevaring af let antændeligt materiale. 100 meter-grænsen gælder også ved nåletræsbevoksninger, lyngheder og andre typer af brændbar bevoksning.

Du må ikke bruge fyrværkeri nærmere end 100 meter fra en landbrugsejendom med dyrehold, en hundekennel eller et område med udegående dyr.

Sikkerhedsafstanden fordobles i blæsevejr
I blæsevejr fordobles afstandene i vindretningen, både for fyrværkeri generelt og for raketter.
Det betyder for eksempel, at du skal 400 meter væk fra bygninger med letantændeligt tag, hvis du vil affyre en raket i blæsevejr.

De 5 fyrværkeriråd
Brug altid beskyttelsesbriller
Brug kun godkendt og aldrig hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri
Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden
Hold sikkerhedsafstanden og læn dig ikke ind over fyrværkeriet
Gå aldrig tilbage til en fuser

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen

Rebild og omegn

Se flere artikler