Har du ideer til områdefornyelse i Terndrup?

14. august 2017
Har du ideer til områdefornyelse i Terndrup?
Screenshot

.
Af Helle Schiønning

Områdefornyelsen i Terndrup omhandler centerområdet, hovedgaden, trafiksikkerhed og stiforbindelser i byen, fortæller Rebild kommune på Facebook.

En forudsætning for at få støtte fra staten er, at ejere og beboere inddrages i planlægningen og gennemførelsen af indsatserne. Så om du er beboer, ejer, er fra landsbyklyngen eller på anden måde er interesseret i udviklingen af Terndrup Bymidte, så er det her du kan gøre en forskel.

Det er nemlig dig der kender området bedst. Du kender byen, og du har sikkert nogle ønsker og ideer for områdets fremtidige udseende og indhold. Terndrup er den største by i den østlige ende af Rebild kommune, og vil derfor også få en betydelig rolle i forhold til udvikling af landsbyerne.

Så på borgermødet skal der diskuteres betingelser og muligheder for områdefornyelsen, gennemgang af indsatsområderne og mulighederne, planlægning af byvandringer og workshops, temaerne for indsatserne, det videre forløb, samt nedsættelse af arbejdsgrupper.
Man kan også tilmelde sig arbejdsgruppeforløbene, og der vil blive tid til spørgsmål og bemærkninger.

Rebild og omegn

Se flere artikler