Har du et egnet grønt projekt?

28. juli 2017
Har du et egnet grønt projekt?

Hvem kan søge om midler fra grøn ordning?

.
Af Helle Schiønning

HAR DU ET EGNET GRØNT PROJEKT? .
Har du forslag til egnede projekter, vil vi meget gerne høre om dem, fortæller Rebild kommune.

Alle kan søge om midler fra grøn ordning, så længe projekterne har et offentligt formål og opfylder kriterierne fastsat af Energinet.dk og Byrådet. Rebild Kommune kan også selv søge om penge til projekter.
Midlerne kan tildeles projekter til bygninger og anlæg, der ejes af kommunen eller af en forening eller lignende, hvor bygningen/anlægget benyttes til offentlige formål.

Bygninger og anlæg, der er privat ejet eller ejet af private virksomheder, kan ikke opnå tilskud fra grøn ordning medmindre, at der tinglyses en deklaration om, at offentligheden har fri adgang til hertil døgnet rundt.

Du kan læse meget mere på: http://rebild.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/hoeringer

Rebild og omegn

Se flere artikler