Guidet vandretur til Gravlevs klare kilder og Lindenborg å

10. august 2017
Guidet vandretur til Gravlevs klare kilder og Lindenborg å
????????????????????????????????????

.
Af Helle Schiønning

Onsdag den 23. august tager skovrider Bendt Egede Andersen, Naturstyrelsen Himmerland og vandløbsbiolog Hans Heidemann Lassen interesserede med på tur til Gravlevs klare kilder og til Lindenborg å.

I Gravlevdalen afsluttede Naturstyrelsen Himmerland i 2009 et stort naturprojekt, som har øget naturværdierne og ikke mindst oplevelsesværdierne i området markant.

På turen vil vi se ådalen fra den nye sti over Lindenborg ås nye løb til kilderne og kildebækkene i dalsiderne. Vi vil på turen vise frem og fortælle om området og projektets betydning for natur- og miljøforhold og vi vil se på, hvordan naturen udvikler sig efter projektets afslutning, fortæller sekretær Birthe Sørensen.

Rebild og omegn

Se flere artikler