Gør noget for at redde Terndrup Skole og Terndrup By

28. juli 2017
Gør noget for at redde Terndrup Skole og Terndrup By
Screenshot

.
Af Maria og Per Fenger, Terndrup

Vi har børn i kommende 2., 4. og 6 klasse og er en del af den gruppe som har startet kritikken af ledelsen.

Vi vil gerne have, at vores børn kan klare sig godt i deres voksenliv ved selv at kunne vælge, hvilken uddannelse de vil tage og hvilket arbejde de vil have. Det ser vi ikke ske med den nuværende ledelse på Terndrup Skole.
To af vores børn er ekstremt heldige og går i to klasser, som har gode stabile lærere. Det går godt i deres klasser. Men hvorfor klager vi så?

Den sidste klasse har haft urimeligt dårlige vikarer hele skoleåret, som slet ikke kunne varetage undervisningen på klassens niveau. Ledelsen har ikke formået at lave forbedringer i løbet af skoleåret. Som det er nu, er det de gode og stabile lærere, som søger væk pga. dårligt psykisk arbejdsmiljø på skolen. Hvis hastigheden på lærerflugten fortsætter i samme tempo i det kommende skoleår, er der ikke flere kompetente og dygtige lærere tilbage på skolen.
Derfor er vi utilfredse. Desuden flytter eleverne, hvilken betyder, at ens venner måske flytter. Dette smitter!

Vi har ikke tid til at vente på, at pilen kommer til at pege i den rigtige retning. Vi kan ikke få øje på den forbedring, som borgmesteren omtaler. Tværtimod er det i år, at vi som forældre har klaget over inkompetente lærere og vikarer. Det er i år, vi har set lærerflugt pga. dårligt psykisk arbejdsmiljø og at vores børn kommer hjem og fortæller historier om larm og uroligheder i klassen pga. dårlig klasseledelse.

Som eksempel har et af vores børn fortalt os, at en lærer gik fra klassen. Læreren kom tilbage kort efter og fortalte om sin opsigelse pr. dags dato pga. uenigheder med ledelsen. Kun en person under pres og med frustrationer over ledelsen siger på denne måde.

Der er ingen vej tilbage og der må startes på ny. Spiller fodboldholdet dårligt, fyrer man ikke hele holdet men kun trænerne.
Der er stadig mange dygtige og kompetente lærere på skolen. Vi håber I bliver!

Lyt dog til os forældre og børn!!! Det er ikke bare nogle enkelte forældre, som er bekymrede eller enkelte elever, som ikke trives. Det er mange familier, hvis ikke I har opdaget det.

Vi vil Terndrup Skole og by det bedste!

Rebild og omegn

Se flere artikler