Del på Facebook   Print siden

Godkendelse af varmeprojekt for renovering af fjernvarmenettet i Blenstrup

Forside
Tirsdag 12. oktober 2021 kl. 09:00

Godkendelse af varmeprojekt for renovering af fjernvarmenettet i Blenstrup
Arkivbillede Foto: Rebildidag.dk


Af Klaus Hansen

Byrådet i Rebild kommune holder ordinært møde den 14. oktober 2021, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af varmeprojekt for renovering af fjernvarmenettet i Blenstrup.

Blenstrup Kraftvarmeværk har ansøgt om godkendelse af et varmeprojekt for renovering af deres ledningsnet. Projektet vedrører udskiftning af eksisterende fjernvarmeledninger for at reducere varmetabet, samt udbygning af kapaciteten.

Sagsfremstilling
Projektet vedrører udskiftning af eksisterende fjernvarmeledninger for at reducere varmetabet, samt udbygning af kapaciteten for at forberede til udvidelser / ændring af produktionsanlæggene samt til forsyning til fremtidige udstykninger. Projektet dækker over hele distributionsnettet, men ikke ledninger der går nordvendt ud af kraftvarmeværket og op til halmkedlerne på Søtoften 5, da denne er nyere end det resterende net. Projektet omfatter heller ikke stikledningerne til de enkelte grunde.

Projektforslagets formål er at belyse, om samfundsøkonomiske hensyn taler for at udskifte det eksisterende ledningsnet, alternativt om der skal ske en løbende reparation og levetidsforlængelse af det nuværende ledningsnet, samt om udskiftningen giver negative selskabsøkonomiske eller brugerøkonomiske ændringer.

Varmeprojekter for større renoveringsarbejder kræver kommunens godkendelse jf. projektbekendtgørelsens § 3, stk. 1. Kommunen skal påse, at projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt jf. projektbekendtgørelsens § 19, stk. 2.

Projektforslaget har været i høring ved Evida samt ejeren af halmkedlerne. Der er ikke modtaget høringssvar imod projektforslaget.

Ved udskiftning af de eksisterende fjernvarmeledninger forventes at reducere varmetabet i ledningerne fra 36% til 17%. Reduktionen i varmetabet forventes at kunne finansiere investeringen i det nye ledningsnet. Der forventes et meget lille overskud på 8.000 kr. om året. Udskiftningen forventes derfor ikke at få betydning for forbrugernes varmepris.

Hvis ledningsnettet ikke udskiftes, skal der ske en løbende reparation og levetidsforlængelse af det nuværende ledningsnet. Dette forventes at koste ca. 200.000 kr. om året. Besparelsen kan derfor siges at løbe op i 208.000 kr. per år ved udskiftning af ledningsnettet.

Samfundsøkonomi
Projektforslaget viser en forbedret samfundsøkonomi på ca. 1,47 mio. kr. ekskl. moms over 30 år ved en renovering af ledningsnettet.

Miljø
Projektforslaget viser en reduktion i udledningen af CO2-ækvivalenter med ca. 1.173 tons over 30 år eller ca. 22,9 % ved en renovering af ledningsnettet.

Økonomi
Varmeværket kan søge kommunal garanti til lån til projektet.

Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at godkende varmeprojektforslaget endeligt.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 29. september 2021, pkt. 223:
Indstilles godkendt

Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. oktober 2021, pkt. 255:
Indstilles godkendt.

© Copyright 2021 rebildidag.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Forside

Klima Rebild 2021: Klimaetiske tanker om lysegrønt håb v. Mickey Gjerris på Støvring Gymnasium
Klima Rebild 2021: Klimaetiske tanker om lysegrønt håb v. Mickey Gjerris på Støvring Gymnasium
Forside
Nye sommerhusejere: Huset behøver hjælp inden vinter
Nye sommerhusejere: Huset behøver hjælp inden vinter
Forside
Fotokonkurrence: Vis os dit friluftsliv i Danske Naturparker
Fotokonkurrence: Vis os dit friluftsliv i Danske Naturparker
Forside
Kender du Store Blåkilde
Kender du Store Blåkilde
Forside
Lad sælerne være i fred
Lad sælerne være i fred
Forside
Klima Rebild 2021: Naturens krydderi - Vild mad på menuen i dag
Klima Rebild 2021: Naturens krydderi - Vild mad på menuen i dag
Forside
Spændende Efterår i Kunstboxen med kunstnere fra Nørager og Støvring
Spændende Efterår i Kunstboxen med kunstnere fra Nørager og Støvring
Forside
Dyson: Hyggespredere med lumske bivirkninger
Dyson: Hyggespredere med lumske bivirkninger
Forside
Klimaforandringer bekymrer nye boligejere
Klimaforandringer bekymrer nye boligejere
Forside
Ti ting, du kan lave i efterårsferien i naturen
Ti ting, du kan lave i efterårsferien i naturen
Forside


Regionale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

* indicates required