Glædeligt at processen for et frivillighus nød fremme

13. oktober 2017
Glædeligt at processen for et frivillighus nød fremme

.
Af Helle Schiønning

Efter dialog med repræsentanter fra de frivillige organisationer i Støvringområdet, satte Det Konservative Folkeparti et forslag om proces for et frivillighus på byrådets dagsorden, fortæller Jeanette Sagan (c) Næstformand Sundhedsudvalget og Lene Aalestrup (c) Formand Kultur og Fritidsudvalget.

Herefter kom det på Sundheds- samt Kultur og fritidsudvalgets møder, hvor der ligeledes blev holdt et fælles dialogmøde med de frivillige repræsentanter.

De to udvalg besluttede enstemmigt at nedsætte en arbejdsgruppe og igangsætte en proces for at få udarbejdet et kommissorium med frivillig repræsentanter, Rebilds frivillig koordinator m.fl. i gruppen.

“Vi håber meget, denne proces vil synliggøre behovet, samt kvalificere rammerne for vores aktive frivillig organisationer, der i kraft af deres indsatser med råd, vejledning og oplysning, skaber oplevelser af stor værdi for vores borgere.
Nu er processen igangsat, og det følger vi med stor opmærksomhed og forventning, så der skabes et godt grundlag, hvorpå vi kan få skabt de rette rammer til de behov der er. For en ting vi ved med sikkerhed er BEHOVET ER DER, og det skylder vi alle at forholde os til. Tak til vores byrådskollegaer for at bakke op om vores forslag, dette er et godt eksempel på viljen til samarbejde og opbakning til hinanden, når vi kommer med punkter, der kan forbedre forholdene for vores frivillige og fritidslivet”.

Rebild og omegn

Se flere artikler