Girafferne fra Skørping var på skovtur

7. september 2017
Girafferne fra Skørping var på skovtur

.
Af Helle Schiønning

September måned var legestuegruppen Girafferne på en udflugt, hvor børnene blev udfordret ved at være i skoven/ naturen og opleve glæden samt få stillet nysgerrigheden, fantasien og lysten til at eksperimentere i naturen, fortæller Anita Bigom fra de kommunale dagplejere.

Naturlegepladsen blev også benytte på den måde, som gjord, at alle børn fik udfordret deres fantasi og der var rum for vilde lege.

Vejrguderne havde skænket dem et fantastisk vejr (tørvejr) som fortsatte til dagen var forbi. Dette var til stor glæde for de mange børn og deres dagplejer, som hyggede sig. Der blev i løbet af formiddagen samlet pinde og naturmaterialer som blev leget med. Inde i skovens fandt de kæmpe skellet og en kæmpe edderkop, som var et af højdepunkterne for de fleste børn.

Efter en lille lur, ankom forældrene til boller, gulerødder, agurker, kaffe og hygge med børnene. Der var en god stemning, glade og stolte børn fortalte om deres dag.

Som en del af dagplejens kontrakt mål byder 2017-2018 på et naturprojekt! Som har fokus på at fremme det sunde læringsmiljø.
Målet med projektet er at “øge naturforståelsen og engagement ved fælles oplevelser i det fri.

Rebild og omegn

Se flere artikler