Generalforsamling og sæsonafslutning

26. april 2017
Generalforsamling og sæsonafslutning

.
Af Klaus Hansen

Formand Hans Bjørn aflagde en beretning, hvor han fremhævede den store stabilitet i medlemsskaren. Man har været 9 borde i hele sæsonen, det er efter bestyrelsens mening et udmærket antal, men det betyder også, at der faktisk er plads til flere. Det er bestyrelsens opfattelse, at selv om det skulle lykkes at skabe interesse blandt omegnens yngre mennesker for det ædle spil, så kan klubben både tilbyde undervisning og let klare en tilgang af medlemmer.

For nogle år siden indførte man fra Dansk Bridgeforbunds side et handicapsystem, der efterhånden, som det har fundet fodfæste, er en udmærket måling på styrkeforholdet mellem spillerne. Terndrup Bridgeklub sluttede netop både den forrige og denne sæson med en Alle mod Alle turnering, hvor man konkurrerede om at vinde ud fra sit specielle handicap. Dette år kunne man kåre makkerparret Svend Pedersen Hans Bjørn til vindere af handicapturneringen. De øvrige turneringer har mest været parturneringer i to rækker med op- og nedrykning hver 3. gang.

I sin beretning kunne formanden fortælle om en stabil økonomi. Desuden kunne formanden meddele, at klubben har fået en tildeling fra SPAR NORD Fonden på 5.500 kr. Pengene er beregnet til indkøb af et nyt minutur, der bruges til at markere bordskift. Desuden har klubben allerede brugt nogle af pengene, idet man har forøget sit antal af Bridgemates.
Kassereren og to bestyrelsesmedlemmer var på valg, og alle blev genvalgt. Derfor består Terndrup Bridgeklubs bestyrelse fortsat af følgende: Formand Hans Bjørn, Terndrup, kasserer Peter Mikkelsen, Bælum, Svend Pedersen, Kongerslev, samt Hans Andersen og Poul Thøis Madsen, Bælum.

Rebild og omegn

Se flere artikler