Fremtidssikret budget i Rebild Kommune

5. oktober 2017
Fremtidssikret budget i Rebild Kommune

.
Af Helle Schiønning

Det betyder, at Dansk Folkeparti, Den sociale fællesliste, Det konservative folkeparti, Oplandslisten, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet, Venstre, Anders Norup og Søren Konnerup er enige om, hvordan kommunens økonomi bedst muligt understøtter en fortsat positiv udvikling i hele Rebild Kommune, fortæller Rebild Kommune.

– Med budgetaftalen gør vi Rebild Kommune endnu mere attraktiv som tilflytterkommune, og samtidig sikrer vi endnu bedre vilkår for børn, unge og ældre, siger borgmester Leon Sebbelin, og fortsætter: Vi foretager betydelige investeringer i infrastruktur og i nye børnehaver og skoler, så vi har de rigtige tilbud til både nye og nuværende borgere.

Samtidig har vi investeret i lokalsamfundene bredt over hele kommunen.
Udgangspunktet for budgetlægningen for 2018 har været forholdsvis positivt som følge af en generelt solid økonomi og en gunstig økonomisk udvikling. Rebild Kommune er inde i en positiv udvikling, hvilket kommer til udtryk i en meget lav ledighed, en høj erhvervsfrekvens, mange nye indbyggere, attraktiv bosætning og en generelt sund befolkning.

Samtidig står kommunen overfor store investeringsbehov og naturligt stigende driftsudgifter i forlængelse af den store tilflytning. For at imødekomme alle de nye tiltag og investeringer, har det derfor også været nødvendigt at reducere budgetterne på nogle områder.
Forligspartierne er enige om, at der med budgettet for 2018 er tale om et ansvarligt budget, som både sikrer velfærdsområderne og samtidig sikrer mulighed for fortsat vækst og udvikling.

Følgende indsatser er særligt prioriteret med budgettet:

Bedre velfærd
Forligspartierne er enige om at styrke velfærden med følgende:
Bedre normering i dagtilbud og dagtilbud for børn med særlige behov i alt 5,3 mio. kr. årligt
Tidlig indsats for udsatte børn og unge med 1 mio. kr. i 2018 og 19
Bedre ældrepleje bl.a. videreførelse af klippekort i alt 2,35 mio. kr.
Bedre sundheds- og sygepleje i alt 0,8 mio. kr.
2 nye børnehaver i Støvring og 1 ny børnehave i Skørping med i alt 40,5 mio. kr.
Øget skolekapacitet i Støvring med i alt 24 mio. kr.

Det aktive liv
Forligspartierne er enige om, at styrke det aktive liv med følgende:
Bedre fritids- og idrætsfaciliteter i Suldrup, Øster Hornum, Haverslev og Støvring i alt 4,5 mio. kr.
Ombygning og udvidelse af kulturhuse i Nørager, Skørping og Støvring samt styrket drift i alt 4,8 mio. kr.
Borgerdrevet sundhed i lokalsamfundene med 0,2 mio. kr.

Ambitiøse investeringer
Forligspartierne er enige om, at styrke rammer for vækst og udvikling med følgende:
Vejforlængelse i Støvring Ådale med 11 mio. kr.
Bedre kollektiv trafik med 1 mio. kr.
Bedre trafikafvikling i Nørager med 2 mio. kr.
Byforskønnelse i Terndrup og Skørping med i alt 2 mio. kr.
Hurtigere lokalplan- og byggesagsbehandling med 1,2 mio. kr.
Styrket indsats for erhvervsudvikling og turisme med 1,5 mio. kr.
KlimaRebild yderligere 0,1 mio. kr.

Derudover fastholdes de meget store investeringer i Ny Nibevej og Klepholmbroen i 2019-21 på henholdsvis 29 mio. kr. og 20 mio. kr.

– Jeg er meget glad for, at 24 ud af 25 medlemmer af byrådet har taget ansvar og valgt at stå bag budget 2018-2021, udtaler Leon Sebbelin.

Rebild og omegn

Se flere artikler