Fra Kroniker til Kriger – en opsøgende rehabiliteringsindsats for sårbare kronikere

11. marts 2018
Fra Kroniker til Kriger – en opsøgende rehabiliteringsindsats for sårbare kronikere

.
Af Helle Schiønning

Det betyder, at Sundhedscenteret får mulighed for at skabe systematisk viden omkring hvordan en ændret tilgang kan få langt flere sårbare kronikere igennem et forløb, der skaber bedre sygdomsmestring og en bedre sundhedstilstand i målgruppen og dermed mere lighed i sundhed.

Arbejdet vil ske på baggrund af de gode erfaringer, der er opbygget gennem de seneste 2½ år omkring arbejdet med sårbare kronikker.
Sundhedsudvalgsformand Lene Schmidt Aalestrup påpeger; “mindskelse af ulighed i sundhed prioriteres højt i Rebild Kommune, og er ét af nøglepunkterne i kommunens overordnede strategi Et sundt liv i en sund kommune. Derfor er jeg også ekstra glad for, at vi har del i puljemidlerne fra Sundhedsstyrelsen.”

Lene Schmidt Aalestrup fortæller: ” At projektet får overskriften fra Kroniker til Kriger en opsøgende rehabiliteringsindsats for sårbare kronikere. Projektets mål bliver at få flere særligt sårbare til at påbegynde og gennemføre kommunens rehabiliteringstilbud med positiv effekt på sygdomsmestring og sundhedstilstand.”

Projektets har tre delmål:
– Øget rekruttering af særligt sårbare med 75%

– Uændret deltagelses- og gennemførelsesprocent på trods af optag af særligt udfordrede borgere

– Nedbringelse af nationale indikatorer på akutte indlæggelser af borgere med diabetes 2 og KOL.

Målgruppen for projektet er særligt sårbare borgere i Rebild Kommune med kroniske sygdomme (KOL, Diabetes 2, Kræft, Hjerte-kar, Osteoporose mv.)

Lene Schmidt Aalestrup fortæller, ” at sundhedscentrets erfaringer på nuværende tidspunkt er, at de særligt sårbare borgere, der gennemfører forløbet, opnår en samme effekt som de almindelige kronikere. Udfordringen er, at antallet af særligt sårbare, som opsøges, opstarter og gennemfører, vurderes at kunne øges markant gennem en række specifikke tiltag, såsom særlige hold for mænd og hold decentralt i kommunen, hvilke puljemidlerne nu giver det økonomiske grundlag for at Sundhedscenteret kan iværksætte.”

2.marts startede der et særligt hold for mænd i Støvring og den 19.marts stater særligt hold for kronikker i Bælum. Flere tiltag er på vej.
Mette Thomsen, Sygeplejeske og tovholder for projektet fortæller:” At borgerne på de særlige hold selv har vurderet at de er sårbare. Vi oplever, at nogle af de udfordringer som borgerne tumler med er eksempelvis lavt selvværd, lavt energi niveau, få ressourcer, omvendt døgnrytme eller svært ved at være i større grupper.”

Udover en sygeplejerske er der også tilknyttet en ergoterapeut og to fysioterapeuter. Øvrigt fagligt personale eksempelvis kostvejleder og rygestopvejledere indgår efter behov i projektet

Rebild og omegn

Se flere artikler