Fra folkeskolen og hvad så?

15. november 2017
Fra folkeskolen og hvad så?

.
Overgange i børnelivet har længe været i fokus, og har vist gode resultater i skiftet fra dagpleje til børnehave og igen videre til skolestart.

Men tiden er inde til at sætte større fokus på overgangene til ungdomslivet. Folkeskolen har ganske vist praktikforløb og brobygningsforløb, men folkeskolerne har for ringe andel i og drager for lidt fordel af elevernes erfaringer efter disse forløb.

De unge kommer af sted og får prøvet forskellige uddannelsesretninger af, og det er godt, men der skal samles mere målrettet op på de erfaringer, de unge mennesker gør sig, for at få mest mulig værdi ud af brobygning og praktik.

Vores uddannelseskoordinator gør her et fantastisk stykke arbejde, men når hun/han har forladt skolen, så er der for mange unge, der står alene tilbage og stadig er i tvivl om uddannelsesretning.

Folkeskolen skal i langt højere grad kunne hjælpe de unge med at rette fokus på netop deres individuelle stærke sider og interesser, og guide ud fra andet og mere end karakterskalaen. Det gør de, men der er stadig for mange, der falder ud af uddannelsessystemet, fordi de fik valgt forkert.

Det er vigtigt, at de unge vokser med netop deres styrker og bliver i stand til at spore sig ind på det, der interesserer dem allermest at beskæftige sig med.

Hvis for mange unge føler sig presset ned i en bestemt kasse eller uddannelsesretning, så tror jeg, at der er risiko for, at nogle falder fra og mister modet.

Derfor mener jeg, at der skal fokus på overgangen fra folkeskole, så vi sikrer at en langt større andel, får valgt rigtigt.

Det er og bliver i høj grad brug for at tænke og arbejde anderledes inden for langt de fleste brancher. Og de kreative og erhvervsfaglige uddannelser er næsten helt oversete i den kontekst.

Der vil i høj grad blive brug for de nye generationer til at tænke om og udvikle brancherne, hvad enten vi taler om beskæftigelse inden for sundhed, idræt, frisør, bygningshåndværk, landmænd eller medie og eventmageri.

Her bærer de unge rundt på et kæmpe potentiale, som vi skylder dem hjælp og vejledning til at bringe i spil.Jeanette Sagan
Byrådsmedlem og kandidat, Det Konservative Folkeparti

Det vil være til glæde og gavn for de unge, men i høj grad også for resten af samfundet.

Derfor er mit ønske, at hjælpe folkeskolen med at rette mere fokus på de unge, der ikke ønsker gymnasiale uddannelser, så de, uanset faglig standpunkt, guides og spores tættere ind på de uddannelsesmuligheder, der underbygge deres styrker, så vi undgår, at de får valgt forkert og falder ud af uddannelsessystemet.

Der er åbent for kommentarer allernederst på siden.

Rebild og omegn

Se flere artikler