Del på Facebook   Print siden

Forsøgsordning om frie bymidter - Støvring

Støvring og omegn
Søndag 7. august 2022 kl. 15:00

Forsøgsordning om frie bymidter - Støvring
Arkivbillede Foto: Rebildidag.dk


Af Klaus Hansen

Teknik- og Miljøudvalget holder deres første ordinære møde efter sommerferien den 10. august, hvor der bl.a. på dagsordenen er:

Forsøgsordning om frie bymidter - Støvring

Rebild Kommune har indsendt en interessetilkendegivelse om at deltage med Støvring i forsøgsordningen om frie bymidter. Støvring er udvalgt som én af 14 bymidter, der er gået videre. Forvaltningen har igangsat arbejdet med den videre proces. Byrådet orienteres hermed om processen.

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget godkendte den 20. april 2022 (sag nr. 99), at Rebild Kommune skulle indsende en interessetilkendegivelse om deltagelse i forsøgsordningen med Støvring midtby. Udvalget blev orienteret om krav og proces for deltagelse i forsøgsordningen. Desuden blev indholdet i en eventuel interessetilkendegivelse skitseret. Forvaltningen indsendte den 25. april 2022 interessetilkendelsen til Bolig- og Planstyrelsen. Interessetilkendegivelsen er vedlagt som bilag 1.

Bolig- og Planstyrelsen har den 13. juni 2022 meddelt Rebild Kommune, at Støvring midtby er udvalgt som en af 14 kommuner blandt interessetilkendegivelser fra 32 kommuner. Støvring er udvalgt på baggrund af interessetilkendegivelsens beskrivelse af et innovativt og nytænkende forsøgsprojekt. Rebild Kommune skal hen over efteråret 2022 arbejde videre med en endelig ansøgning om deltagelse i forsøgsordningen. Den endelige ansøgning skal indsendes i januar 2023, hvorefter der udmøntes puljer til byfornyelse (100 mio. kr.) og velfærdsfunktioner (30 mio. kr.) til fordeling mellem de udvalgte kommuner. Forsøgsordningen løber over en 5-årig periode fra 2024-2029.

Det videre arbejde – endelig ansøgning

Der er tale om en stram tidsplan, når der også skal ske inddragelse af lokale aktører. Forvaltningen har derfor igangsat processen frem mod den endelige ansøgning. Som et foreløbigt udgangspunkt arbejdes der med fire spor, som skal videreudvikles i samarbejde med lokale aktører, på tværs af forvaltningen samt i dialog med statslige myndigheder. De fire spor er:

Vision og strategi
Byens Hus
Byliv og byrum
Fritagelse fra lovgivning.

Det forventes, at der afholdes et kickoff møde for interessenter i sensommeren og et temamøde for byrådet i efteråret. Den endelige ansøgning sendes til politisk behandling i januar 2023. Ansøgningen skal sendes senest den 31. januar 2023.
Processen er skitseret i bilag 2 - Udkast til procesdiagram.

Proces for forsøgsordningen
-25. april 2022: Frist for kommunernes interessetilkendegivelse om deltagelse.

-13. juni 2022: 14 kommuner er udvalgt til at gå videre.

-31. januar 2023: Frist for endelig kvalificeret ansøgning med udviklingsstrategi og beskrivelse af projekt, organisering, økonomi og evt. behov for fravigelse af eksisterende lovgivning.

Ultimo 2023: Vedtagelse af lovforslag, der giver hjemmel til de konkrete forsøg

Januar 2024: Igangsætning af de konkrete forsøg.

Januar 2029: Afslutning og evaluering af forsøg.

Realdania

Realdania har den 30. juni 2022 offentliggjort en ny indsats, der vil styrke bylivet i provinsen - i byer med 4.000-20.000 indbyggere. Der afsættes i første omgang 50 millioner kroner til en indsats for levende bymidter, der støttet eksempelprojekter med strategisk betydning for den lokale bymidte. Det kan fx. være ved at tænke nye funktioner eller kulturinstitutioner ind i bymidten. Der er tale om en åben pulje uden ansøgningsfrist.

Forvaltningen vil i processen efter sommerferien undersøge, om elementer i ansøgningen kan danne grundlag for en ansøgning til Realdania.

Text
Bæredygtighed er integreret i tre af visionens fire indsatsområder; den levende midtby omfatter økonomisk bæredygtighed, den sunde midtby omfatter den sociale bæredygtighed og den grønne midtby omfatter den miljømæssige bæredygtighed.

Økonomi
Økonomiudvalget har frigivet midler til udarbejdelse af endelig ansøgning til ekstern konsulentbistand og interne ressourcer fra konto helhedsplaner Støvring, hvis Støvring midtby blev udvalgt.

Deltagelse i forsøgsordningen kræver mindst 40% kommunal medfinansiering af omkostningerne til de velfærdsfunktioner (Byens Hus) og byfornyelsesprojekter, der indgår i den endelige ansøgning. Jf. interessetilkendegivelsen er der estimeret med 9. mio. kr. til kommunal medfinansiering.

Der vil være behov for at afsætte midler i 2024-2029 til velfærdsfunktioner og realisering af konkrete byrumsprojekter, events mv. Konkret budget for dette vil afhænge af omfang og ambitionsniveau og vil blive præciseret og afklaret i efteråret 2022 i forbindelse med den endelige ansøgning.

Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og byråd anbefaler at tage orienteringen til efterretning

© Copyright 2022 rebildidag.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Støvring og omegn

Mekoprint: Tempoet på bæredygtig omstilling i industrien skal op i gear
Mekoprint: Tempoet på bæredygtig omstilling i industrien skal op i gear
Støvring og omegn
Støvring fejrer Lyserød Lørdag med fest i gaden
Støvring fejrer Lyserød Lørdag med fest i gaden
Støvring og omegn
Babyer bragte glæde på Øster Hornum Ældrecenter
Babyer bragte glæde på Øster Hornum Ældrecenter
Støvring og omegn
Støvring firmaet Keflico leverer træ til nye arkitektoniske vartegn
Støvring firmaet Keflico leverer træ til nye arkitektoniske vartegn
Støvring og omegn
Børn i Børnehaven Tumlehøj i Suldrup går i forskernes fodspor
Børn i Børnehaven Tumlehøj i Suldrup går i forskernes fodspor
Støvring og omegn
Er du madmodig? - spurgte 7. årgang på Suldrup Skole
Er du madmodig? - spurgte 7. årgang på Suldrup Skole
Støvring og omegn
Rebild: Virksomheder går sammen om skraldet
Rebild: Virksomheder går sammen om skraldet
Støvring og omegn
Elever på Karensmindeskolen udforsker videnskabens gådefulde verden
Elever på Karensmindeskolen udforsker videnskabens gådefulde verden
Støvring og omegn
DEBAT: Der findes en anden vej....
DEBAT: Der findes en anden vej....
Støvring og omegn
SIF Fodbold præsenterer AUDI Matchday
SIF Fodbold præsenterer AUDI Matchday
Støvring og omegn


Regionale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

* indicates required