Del på Facebook   Print siden

Forslag til lokalplan nr. 341 - Boligområde, Ræven, Støvring

Støvring og omegn
Lørdag 27. november 2021 kl. 21:00

Forslag til lokalplan nr. 341 - Boligområde, Ræven, Støvring
Foto: Fra sagsfremstillingen


Af Klaus Hansen

Udvalget for Teknik og Miljø i Rebild kommune holder ordinært møde den 1. december 2021, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Forslag til lokalplan nr. 341 - Boligområde, Ræven, Støvring.

På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning om at igangsætte planlægning for boliger ved Ræven i Støvring, er der udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 341. Der skal tages stilling til, om planforslaget skal sendes i offentlig høring i 4 uger.

Sagsfremstilling
Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 4. november 2020 at igangsætte planlægning for boliger ved Ræven i Støvring.

Formålet med lokalplanen er give mulighed for at opføre åben-lav og tæt-lav bebyggelse ved Ræven i Støvring Ådale.
Lokalplanområdet er ca. 14,7 ha og ligger nord for vejen Ny Kærvej i Støvring.

Oversigtskort er i bilag 1. Udkast til forslag til lokalplan nr. 341 er i bilag 2.

I planlægningen har der været et særligt fokus på at sikre hensyn til landskabsværdierne, da området ligger ud mod Lindenborg Ådal, som er et stort sammenhængende og højt prioriteret landskabs- og naturområde. Lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser er med til at sikre hensyn til landskabsværdierne.

I lokalplanen reguleres følgende for at sikre hensyn til landskabsværdierne:

en byggelinje mod Ådalen, som regulerer, at den primære bebyggelse på grundene mod Ådalen ikke må opføres nærmere skel end 5 meter.

en begrænsning på bygningshøjde på maks. 7,5 meter for primær bebyggelse og maks. 5 meter for sekundær bebyggelse tættest på Ådalen. Samtidig må bebyggelsen kun opføres i 2 etager, hvis den ene etage er en parterre-etage.

at terrænregulering tager hensyn til landskabspåvirkningen, således at den mindskes mest muligt.

at bygningernes facader ikke må fremstå hvide eller i hvide nuancer eller i grå nuancer lysere end S-2000-N. Hvid er en signalfarve, som er tydelig i det åbne landskab og ønsket er, at bebyggelsen harmonerer og integrerer med landskabet.

at grunde, der vender direkte ud mod Ådalen skal afgrænses af beplantning bestående af en blanding af hjemmehørende træer og buske. Buskene og træerne må ikke formklippes.

I planlægningen er det sikret, at de vejledende støjgrænseværdier er overholdt for vejstøj og jernbanestøj.

Jf. Rambøll rapport "udbygning af vejanlæg i Støvring Ådale" er der udarbejdet bereninger på jernbanestøj og den forventede trafikbelastning på Støvring Ådale vejen.

Konklusionen i rapporten for vejstøj er, at den vejledende grænseværdi for boliger er overholdt, hvis afstanden til vejmidten er over ca. 20 meter. I lokalplanen er det sikret, at grundene er placeret mindst 20 meter fra vejmidten, og således er de vejledende grænseværdier overholdt for boliger.

Støjudbredelseskortet for jernbanen viser, at støjen maksimalt vil brede sig indover, hvor vejen Støvring Ådale er udlagt, og derfor ikke vil påvirke boligerne. De vejledende grænseværdier er overholdt for boliger.

Langs jernbanens østlige skel er der et aflangt skovstykke, som afkaster en skovbyggelinje på 300 m, jf. naturbeskyttelsesloven. Størstedelen af lokalplanområdet ligger indenfor skovbyggelinjen. Realiseringen af lokalplanen forudsætter, at Miljøstyrelsen reducerer skovbyggelinjen.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 3. november 2021, at Ny Kærvej må omlægges. Når projektet er realiseret, skal der tages stilling til, om vejen skal overgå til privat fællesvej.

Miljøvurdering

Planen er omfattet af Miljøvurderingsloven. Der er foretaget en screening af planforslagets mulige indvirkning på miljøet. På den baggrund er det vurderet, at der ikke skal laves en miljøvurdering.

Økonomi
Bygherre har underskrevet en §47A-erklæring på hele ejendommen. Erklæringen bliver tinglyst inden vedtagelse af lokalplanen. Dette betyder, at Rebild Kommune ikke kan blive påkrævet at overtage ejendommene, når de delvist overføres til byzone.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 341 sendes i offentlig høring i 5 uger.© Copyright 2022 rebildidag.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Støvring og omegn

Første møde efter valget i ´Sammen om Støvring´
Første møde efter valget i ´Sammen om Støvring´
Støvring og omegn
Tip fødevarestyrelsen, hvis du finder en død fugl
Tip fødevarestyrelsen, hvis du finder en død fugl
Støvring og omegn
10 ny byrådsmedlemmer fra Rebild kommune på skolebænken
10 ny byrådsmedlemmer fra Rebild kommune på skolebænken
Støvring og omegn
Et valgløfte skal holdes –157 km. venter forude.
Et valgløfte skal holdes –157 km. venter forude.
Støvring og omegn
Første mødedag for det nyvalgte ældreråd i Rebild kommune
Første mødedag for det nyvalgte ældreråd i Rebild kommune
Støvring og omegn
Birgitte Wilsted Simonsens valgløfte: 9 km travet - 148 km tilbage - 11,5 kg. affald indsamlet
Birgitte Wilsted Simonsens valgløfte: 9 km travet - 148 km tilbage - 11,5 kg. affald indsamlet
Støvring og omegn
Borgmester Jesper Greth er født formand, men hvem skal være næstformand ?
Borgmester Jesper Greth er født formand, men hvem skal være næstformand ?
Støvring og omegn
Støvring Gymnasium inviterer i aften til virtuelt orienteringsmøde for kommende elever
Støvring Gymnasium inviterer i aften til virtuelt orienteringsmøde for kommende elever
Støvring og omegn
Støvring Gymnasium inviterer i dag til virtuelt orienteringsmøde for kommende elever
Støvring Gymnasium inviterer i dag til virtuelt orienteringsmøde for kommende elever
Støvring og omegn
Fantastisk 1. år hos Homebylau i Støvring
Fantastisk 1. år hos Homebylau i Støvring
Støvring og omegn


Regionale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

* indicates required