Forebyggelse frem for helbredelse

16. november 2017
Forebyggelse frem for helbredelse

.
Af Borgmesterkandidat f. Det Konservative Folkeparti, Lene Aalestrup

Når et barn, et ungt menneske eller en voksen har brug for hjælp til et liv i balance, skal vi hjælpe. Borgere har krav på en individuel vurdering, og skal ikke puttes i kasser, hvor de ikke høre hjemme.

Inklusion af børn skal bero på en konkret vurdering. Nogle børn kommer aldrig til at føle sig hjemme i en almindelig skoleklasse, og opnår aldrig balance og tryghed. Som medborgere og kommune skal vi sikre, at også de børn får de rette tilbud. Vi skal turde satse og tilbyde et skræddersyet tilbud, der kan give succes og understøtte det enkelte barn.

Det samme skal være tilfældet, når et ungt menneske er udfordret psykisk og har brug for hjælp til at komme godt videre, opnå bedre selvværd eller balance i livet. Her skal vi være parate og møde dem i øjenhøjde.

Derfor glæder jeg mig over Sundhedsudvalgets beslutning om, at igangsætte et pilotprojekt for at fremme den mentale sundhed i Rebild Kommune. Det er et tværfagligt samarbejde om forebyggelse og tidlig afklaring samt henvisning til rette hjælp, hvis der er brug for det. I den forbindelse er der også indgået samarbejde med stressklinikken Headspace i Aalborg.

Tilbuddet indeholder muligheder for vejledning i livsstil og sundhed, psykologhjælp, boligfællesskaber samt andre tilbud, der sikrer den unge igen finder tryghed og hjælp, samt finder den rette vej i livet. For mig er det vigtigt, at Rebild Kommune udvikler og tilbyder den slags indsatser hele tiden, så vi investerer klogt i borgernes sundhed og livskvalitet.

Når et ungt menneske vokser op i en familie, hvor midlerne er få, er det vigtigt, at vi som kommune har vores fritidspas ordning. Her kan foreninger og skoler søge økonomisk støtte, så barnet kan indgå i gode sociale fællesskaber i sunde fritidsaktiviteter. Denne pulje er under pres. Derfor fandt Kultur og Fritidsudvalget ekstra midler indenfor egen ramme, tidligere på året. Det skal vi have kigget på igen, for behovet er ikke blevet mindre.

Når seniorer kommer hjem fra sygehuset, skal vores genoptræning fungere, og de rette tilbud skal være til rådighed, straks de vender hjem til Rebild. Her har vi en forpligtelse til, at vedligeholde og pleje vores samarbejde med de privatpraktiserende læger, men i høj grad også at forbedre dialogen mellem sygehus og hjemkommune. Kun via den vej kan det lykkes, at styrke seniorernes helbred hurtigt, så de kan tage del i de mange vigtige aktiviteter Rebild byder på. Og det skylder vi.
Vi skal have fokus på at forebygge, skabe sunde rammer, der giver værdi til den enkelte og understøtte de borgere, der har brug for en ekstra håndsrækning i forebyggelsens tegn. Rebild Kommune skal have større fokus på forebyggelse frem for helbredelse.

Der er åbent for kommentarer allernederst på siden.

Rebild og omegn

Se flere artikler