Fordobling af arbejdsskader i Rebilds hjemmepleje

24. juni 2017
Fordobling af arbejdsskader i Rebilds hjemmepleje

.
Af Helle Schiønning

Med hele 38 anmeldelser om fysisk eller psykisk vold har bopælen stor skyld i den negative tendens for Center Pleje og Omsorg i Rebild Kommune.

Der er inden for området Pleje og Omsorg i Rebild Kommune sket en kraftig stigning i antallet af arbejdsskader de seneste år. Det viser nye tal i en rapport, som kommunen har fået udarbejdet, fortæller TV2 Nord.

Fra 2014 til 2016 er antallet af arbejdsskader mere end fordoblet. I 2014 blev der registreret 37 arbejdsskader, mens det tal i 2016 var helt oppe på 97.

Arbejdsskaderne skyldes blandt andet psykisk og fysisk vold, som hjemmeplejen har oplevet hos flere af borgerne, som de har skulle hjælpe.
Og netop ét hjem har trukket tallene i den negative retning. Hele 38 anmeldelser har bopælen medført. Det får nu kommunen til at gribe ind.

– For at forebygge og imødegå disse hændelser er der igangsat diverse tiltag, herunder inddragelse af psykologhjælp til supervision af medarbejder og pårørende, skabe de bedst mulige rammer for arbejdet i det pågældende hjem og sikre, at medarbejdere ikke står alene i de vanskelige situation, skriver Rebild Kommune i rapporten.

REGISTREREDE ARBEJDSSKADER PÅ CENTER PLEJE OG OMSORG, REBILD KOMMUNE.
2014: 37
2015: 60
2016: 97

Det er kun tallene inden for Pleje og Omsorg, der for alvor stikker ud. De øvrige anmeldelser følger det almindelige og velkendte mønster, hvor der sker flest skader indenfor de store sektorområder Pleje og Omsorg, Børn og Unge, og Familie og Handicap – områder, der alle er karakteriseret ved fysisk krævende arbejde med skæve arbejdsstillinger og en del tunge løft og forflytninger samt arbejde børn, der i pressede situationer bliver udadreagerende.

Rebild Kommune har en arbejdsmiljøpolitik, hvor alle arbejdsskader uden fravær – herunder også vold, trusler, krænkende og grænseoverskridende adfærd – skal anmeldes eller registreres.

Rebild og omegn

Se flere artikler