For meget tomgang i Rebild kommune

28. august 2017
For meget tomgang i Rebild kommune

Se og læs >>> Det reviderede Tomgangsregulativ

.
Af Klaus Hansen

Rebild byråd behandler på møde den 31. august om Tomgangsregulativ skal revideres eller helt ophæves.

Fra dagsordenen:

Nutidens motorer, startere og batterier har ikke problemer med mange start/stop hændelser, men mange borgere og vognmænd holder af gammel vane alligevel unødvendigt i tomgang. Når en motor kører i tomgang, dannes der flere nitrøse gasser (NOx) og små partikler, som begge er skadelige for helbredet især luftvejene, og der dannes samtidig mere CO2, som er en svag drivhusgas. Der dannes også hydrocarboner, som bl.a. PAH, der er kræftfremkaldende. En reduktion i unødvendig forurening fra tomgang er således en gevinst for borgernes sundhed og tomgangsregulativet er derfor i god overensstemmelse med ønsket om et sundt liv i en sund kommune.

Center Familie og Handicap har fået henvendelser fra borgere med handicapbiler, som har problemer med at overholde det eksisterende Tomgangsregulativ (vedtaget d. 30. november 2010 af TMU i Støvring) ved af-isning og af-dugning af ruder. Det eksisterende regulativ tillader maksimalt 3 miutters tomgang.

Da forvaltningen også vurderer at der er behov for undtagelser for tomgangsdrift og særlige forhold for lastbiler, har forvaltningen udarbejdet et revideret udkast af Tomgangsregulativet, så det også tager højde for af-isning og af-dugning (nu 5 minutter for dette).

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø vedtager det reviderede Tomgangsregulativ.

Udvalget for Teknik og Miljø, 16. august 2017, pkt. 121:

Et flertal i Udvalget for Teknik og Miljø bestående af Thomas S. Thomsen, Ole Frederiksen og Jeppe Ugilt (Venstre) mener, at regulativet er unødig kommunal bureaukrati og ønsker overfor Økonomiudvalget og Byrådet at anbefale at regulativet annulleres.

Morten Lem og Rasmus Rask ønskede at følge indstillingen.

Økonomiudvalget, 23. august 2017, pkt. 176:

Et flertal, Venstre, Radikale Venstre, Konservative, Søren Konnerup, Søren Søe indstiller, at regulativet annulleres.

Et mindretal, Socialdemokraterne og Den Sociale Fællesliste indstiller godkendt som indstillet af forvaltningen.

Rebild og omegn

Se flere artikler